Jeugdbescherming Overijssel

Onze organisatie zit in een transitiefase, dit vraagt de nodige veerkracht van alle medewerkers. Nieuwe rollen en andere uitdagingen liggen op ons gezamenlijke pad. De gesprekken met onze collega’s gaan over in verbinding blijven en het verzachten van weerstanden. Het vraag van ons als mens binnen de HR-organisatie zowel de warme als koude kant in onszelf.

Om ons te helpen met alle bovenstaande uitdagingen hebben we samen een Teamprogramma gemaakt waarin meerdere onderdelen naar voren zijn gekomen zoals:

 • Tijd en prioriteit
 • Samenwerken en elkaars talenten benutten
 • Agile blijven binnen de veranderende organisatie
 • Weerstanden benutten van medewerkers
 • Intervisie toevoegen aan onze vergaderingen
 • Wat versterkt ons en wat verzwakt ons
 • Regierol oppakken
 • Gezamenlijk teamplan geschreven.

friends-spending-time-together.jpg

Resultaat

Terugkijkend naar de huidige resultaten dan zien we dat dit programma van grote toegevoegde waarde is geweest. Op het juiste moment en op de passende manier maakt echt het verschil.

Wij hebben zelf gekozen voor 4 bijeenkomsten met een tussenliggende tijd van 3 tot 4 weken. Elke bijeenkomst was 4 uur. Daarnaast hebben we allerlei testen gedaan en zijn we actief tussentijds bezig geweest met alle opdrachten van de teamcoach.

Waarom HetWerkt weer?

 • Er is een klik qua betrokkenheid en oprechte aandacht, deskundigheid en betrouwbaarheid
 • Bewezen resultaten ook bij ketenpartners
 • Agile teamcoach met een vleugje humor
 • Scepsis buigen ze om naar nieuw vertrouwen
 • Het betaalt zich uit, een goede investering op lang termijn dus zeker weer.

JaHetWerkt Logo
>