laatjezelf_zien1.jpg

Assertiviteit

  • Jun 14, 2023
  • Ingezonden door: HetWerkt

Laat jezelf zien

Hoeveel persoonlijke informatie moet je op het werk prijsgeven? En hoe moet je reageren als andere mensen "hun hart openstellen" voor jou?

 

Zelfonthulling is een delicate kwestie. Als je het goed aanpakt, kan het relaties versterken, vertrouwen wekken en je vermogen om te inspireren en leiding te geven vergroten. Maar als je onverstandige, ongepaste of ontijdige bekendmakingen doet, of slecht reageert wanneer anderen persoonlijke gegevens onthullen, kan dat het tegenovergestelde effect hebben.

 

In dit artikel bekijken we de voordelen en de valkuilen van zelfonthulling. We onderzoeken ook de beste manieren om persoonlijke informatie op het werk te geven en te ontvangen.

 

Wat is zelfonthulling?

Self-disclosure is het proces van het doorgeven van informatie over jezelf aan iemand anders - of je dat nu van plan bent of niet! De details kunnen variëren van oppervlakkig, zoals je favoriete eten of tv-programma, tot zeer persoonlijke informatie, zoals religieuze overtuigingen, en grote keerpunten in je privéleven.

 

Er zijn twee soorten zelfonthulling: verbale en non-verbale. We maken onszelf verbaal bekend, bijvoorbeeld wanneer we anderen vertellen over onze gedachten, gevoelens, voorkeuren, ambities, hoop en angsten. En we geven onszelf non-verbaal bloot door onze lichaamstaal, kleding, tatoeages, sieraden en andere aanwijzingen over onze persoonlijkheid en ons leven.

 

In dit artikel concentreren we ons op verbale zelfonthulling. Non-verbale signalen zijn echter altijd aanwezig in onze interacties, dus wees alert op alle verschillende manieren waarop je jezelf aan anderen kunt openbaren.

 

laatjezelfzien2.jpg

Waarom is zelfonthulling belangrijk?

Onderzoek suggereert dat zelfonthulling een sleutelrol speelt bij het vormen van sterke relaties. Het kan ervoor zorgen dat mensen zich hechter voelen, elkaar beter begrijpen en effectiever samenwerken.

 

Emotionele (eerder dan feitelijke) onthullingen zijn bijzonder belangrijk voor het stimuleren van empathie en vertrouwen op te bouwen. En je gevoelens delen met collega's kan je in staat stellen je stress te beheersen en zelfs een burn-out te voorkomen.

 

Er kunnen ook momenten zijn waarop jij of je manager of HRM-afdeling moet informeren over zeer persoonlijke informatie – zoals een ernstige medische diagnose, financiële problemen of een familiekwestie. Deze vorm van zelfopenbaring houd je niet alleen in overeenstemming met het bedrijfsbeleid, maar is ook belangrijk om toegang te krijgen tot de ondersteuning die je nodig hebt.

 

De voordelen van zelfonthulling

Op de werkplek kan succesvolle zelfonthulling je helpen om conflicten op te lossen en productieve teams op te bouwen en jerelatie met collega's, klanten en cliënten te verbeteren.

 

Persoonlijke informatie met iemand delen kan, in de juiste omstandigheden, ervoor zorgen dat hij zich vertrouwd en belangrijk voelt. Het helpt anderen vaak om zich comfortabel genoeg te voelen om hetzelfde te doen – waardoor sterkere banden ontstaan en het werk voor iedereen aangenamer en productiever wordt.

 

Studie toont aan dat zelfonthulling je ook sympathieker kan maken. Dit kan niet alleen je dagelijkse interacties verbeteren, maar ook waardevolle kansen creëren in je carrière.

 

Als je bijvoorbeeld een leidinggevende functie hebt, heeft zelfonthulling een bijzondere kracht. Het laat anderen zien dat je authentiek bent en vergroot hun bereidheid om achter je plannen te staan.

 

Het kan ook een nuttige aanpak zijn wanneer je te maken hebt met mensen buiten je organisatie. Bijvoorbeeld, je "menselijke kant" tonen kan een band scheppen met je klanten, zelfs in moeilijke situaties. En zorgvuldig beheerde zelfonthulling kan een krachtige manier zijn om om te gaan met kritiek.

 

Tip:

Het Johari Raam is een visueel hulpmiddel waarmee jezelf en je team meer kunnen profiteren van de voordelen van zelfonthulling. Het is een eenvoudige manier om uw persoonlijkheid te onderzoeken en te zien hoeveel je aan anderen onthult. Vervolgens kan je eraan werken om mensen meer of minder over je te laten weten.

 

Het instrument kan ook gesprekken op gang brengen over zelfonthulling in het algemeen, en helpen een werkcultuur te creëren waarin iedereen zich veilig voelt om te delen – op het niveau dat bij hem past.

Assertiviteit is niet wat je doet; het is wat echt je bént!

De risico's van zelfonthulling

Zelfonthulling is niet altijd eenvoudig. Je moet weten wanneer het goed is om persoonlijke details te delen, en hoe je dat op de juiste manier doet. Gebruik je beste oordeel in elke situatie om te beslissen wanneer je informatie bekendmaakt en wanneer je je mond houdt!

 

Zelfs dan kunnen de reacties van mensen onvoorspelbaar zijn. Hun reacties kunnen een aangename verrassing zijn - of ze kunnen gêne en ontsteltenis veroorzaken.

 

Als zelfonthulling verkeerd gaat, kan het ernstige schade toebrengen aan je reputatie. Het kan ook andere mensen in een moeilijke positie brengen, als ze uiteindelijk meer over je te weten komen dan hen lief is.

 

En hoewel het voor jou een opluchting kan zijn om iets "kwijt te raken", kan de informatie die je deelt een last zijn voor anderen. Het kan hen ook minder geneigd maken om dingen met je te delen, als ze twijfelen aan je vertrouwelijkheid.

Niemand kan je minderwaardig doen voelen zonder je toestemming. Eleanor Roosevelt

Hoe jezelf te laten zien op de werkplek

Hier zijn zes manieren om je te helpen persoonlijke informatie op de juiste manier te delen en te ontvangen.

 

1. Wachten en kijken

Begin met kijken naar de mensen om je heen. Dit is vooral belangrijk als je nieuw bent in de functie, of als je in een onbekende omgeving werkt. Let goed op wanneer en hoeveel je met collega's of klanten deelt. 

 

2. Overweeg je motieven

Hoewel het goed is om zelfonthulling te gebruiken om connecties te verbeteren en vertrouwen op te bouwen, moet je ervoor zorgen dat je het niet doet om andere, minder positieve redenen.

 

Gebruik zelfonthulling bijvoorbeeld niet om in de schijnwerpers te staan, om de aandacht af te leiden van andere zaken of om een oneerlijk voordeel te behalen. En wees op je hoede voor het delen van persoonlijke informatie alleen om iemand anders tot een onthulling te bewegen. Mensen moeten zich veilig voelen om te delen wanneer ze dat willen – niet omdat ze onder druk staan om dat "in ruil daarvoor" te doen.

 

3. Kies je moment en je methode

Vermijd om moeilijke of gevoelige informatie met iemand te delen wanneer diegene weinig tijd heeft of zich op iets anders concentreert. Dit is niet alleen een recept voor misverstanden, maar je zou je ook blootgesteld en genegeerd kunnen voelen.

 

Spreek een tijdstip af waarop je niet gestoord wordt. Als de gelegenheid voor zelfonthulling zich onverwacht voordoet, denk dan na voordat je spreekt, en beoordeel of de timing goed is.

 

Kies ook het juiste kanaal voor je gesprek. Afhankelijk van het onderwerp en de impact ervan, werkt je bekendmaking misschien het best face to face, als een gepland videogesprek, of in een e-mail die de ander kan lezen wanneer hij of zij dat wil.

laatjezelf zien 3.jpg

4. Ga langzaam

Te veel en te snel delen kan overweldigend zijn. Maar te lang wachten met communiceren kan leiden tot onzekerheid of achterdocht. Stel je in plaats daarvan geleidelijk open.

 

Wanneer je nieuwe mensen ontmoet, begin dan met het delen van meer oppervlakkige informatie – bijvoorbeeld hobby's en interesses – om een band op te bouwen. Van daaruit kan je meer en meer persoonlijke details toevoegen om de relaties na verloop van tijd te verdiepen.

 

5. Luister zorgvuldig

Wanneer vrienden of collega's persoonlijke informatie met je delen, geef ze dan je volledige aandacht. En als je dat niet op dat moment kunt doen, vraag dan beleefd om het gesprek uit te stellen, zodat je gebruik kunt maken van actief luisteren en empathisch luisteren vaardigheden om mensen zich gehoord en begrepen te laten voelen.

 

Zolang je reactie respectvol is, is het prima om iemand te vertellen dat je tijd nodig hebt om te verwerken wat je hebt gehoord. Vraag hem of je de informatie met anderen mag delen – en wat hij wil dat je doet als reactie op zijn onthulling.

 

6. Reageer voorzichtig

Uit onderzoek blijkt dat zelfonthulling het beste werkt als het een tweerichtingsproces is. Mensen vormen de sterkste band wanneer ze zich openstellen voor elkaar, op een manier waar ze zich allebei goed bij voelen.

 

Je kan echter in de verleiding komen advies te geven waar dat niet gewenst is. En je moet de neiging weerstaan om uw eigen verhaal te vertellen als antwoord, zelfs als je denkt dat dit solidariteit of begrip zou tonen, omdat dit het nieuws van de ander dreigt te bagatelliseren of te overschaduwen.

 

Geef mensen in plaats daarvan de tijd en ruimte die ze nodig hebben om hun informatie te delen. En reageer gevoelig, zodat de waarde die je hecht aan hun zelfonthulling duidelijk is. Nog meer leren kijk dan naar ons artikel Opgemerkt worden en Zelfsabotage.

Het team van JaHetwerkt

Team

De artikelen zijn een teamprestatie waarin ieder vanuit zijn kennis en klantervaringen bijdrages levert.

Previous article

Next article

JaHetWerkt Logo
>