Intervisie 1.jpg

Teammanagement

  • Aug 14, 2023
  • Ingezonden door: HetWerkt

Wat is intervisie: anders leren samenwerken

Wat betekent intervisie?

De intervisiemethode is een vorm van collegiaal leren die helpt een veilige en reflectieve ruimte te creëren tussen teams om een gemeenschappelijke uitdaging of probleem aan te pakken. Intervisie is een instrument voor zelfontwikkeling en teamontwikkeling.

 

Je leert in feite van je collega's

Je zou intervisie ook een vorm van reflectieve groepssupervisie kunnen noemen.

 

Het verschil tussen supervisie en intervisie ligt in de rangorde en het niveau van uitwisseling tussen professionals.

Supervisie bestaat uit het opleiden van anderen en hen en hun werk van bovenaf bekijken.

Bij intervisie leer je direct van je collega’s. Samen en wederzijds je werk van binnenuit zien.

 

Intervisie wordt gewoonlijk uitgevoerd van zes tot tien personen onder begeleiding van een ervaren (externe) intervisiebegeleider.

 

Intervisie 2.jpg

 

Het gebruik van intervisie ontwikkelt een leercultuur in de organisatie

De intervisie als methode kun je zelfstandig als team uitvoeren nadat je het goed hebt geleerd.

 

Alle deelnemers zijn werknemers, op hetzelfde niveau, en nemen deel aan sessies die erop gericht zijn elkaar te helpen een probleem te begrijpen en op te lossen.

 

Aan het eind van elke intervisie vinden de deelnemers nieuwe en nuttige manieren om een probleem in de werkcontext of ruimte aan te pakken. 

 

5 belangrijke voordelen van intervisie

 

Uit ervaring blijkt intervisie meerdere voordelen te hebben voor de deelnemers:

 

1. Verbeterd professioneel vermogen:

Het delen van hun expertise om tot nieuwe ideeën te komen en uitdagingen aan te gaan waarmee ze in hun dagelijks leven worden geconfronteerd. Dit helpt deelnemers hun vaardigheden te ontwikkelen en te verbeteren, zoals op het gebied van timemanagement of assertiviteit.
 

2. Emotionele effecten:

Intervisie blijkt het risico op een burn-out te verminderen vanwege de emotionele steun die tijdens een intervisiesessie wordt getoond. Deelnemers voelen zich gehoord, waardoor ze zich waardevoller gaan voelen en meer zin krijgen om professioneel te investeren. Dit zal een positief effect hebben op hun productiviteit.
 

3. Sociale effecten:

Intervisie biedt een platform om sociale netwerken en uitwisseling tussen collega's te versterken. Het helpt de betrokkenen zich een deel van de organisatie te voelen en creëert een sterkere begripsvollere band met je collega's. Wederzijdse hulp leidt tot een sterkere professionele solidariteit in het team.
 

4. Nieuwe perspectieven:

Delen tijdens een intervisie helpt deelnemers hun begrip en perspectieven te verbreden met betrekking tot verschillende kwesties die ze kunnen aanpakken.
 

5. Ontwikkeling van vaardigheden:

Vaardigheden zoals verbetering in communicatie, actief luisteren, empathie, prioriteiten stellen en problemen oplossen, communicatie, samenwerking, professioneel netwerken, en nog veel meer.

De wijze collega is niet die de goede antwoorden levert, maar die de goede vragen stelt.

Proces van intervisie

Diversiteit in de groep en de inbreng van verschillende en uiteenlopende perspectieven is de sleutel tot een succesvolle intervisie.

 

Respect en nieuwsgierigheid zijn noodzakelijk. Het doel is om van elkaar te leren en uiteindelijk uit te wisselen. De verschillen tussen de groepen, zoals cultuur, etniciteit, ras, leeftijd en ervaring, maken intervisie zo interessant.

 

Daarom is wederzijds respect onmisbaar.

 

Tijdens elke intervisiesessie wordt van elke deelnemer verlangd dat hij of zij een lopende kwestie inbrengt die op een bepaald moment besproken moet worden.

 

• Eerst bedenkt een aangewezen deelnemer, de casus inbrenger ook wel probleemeigenaar genoemd, vooraf een probleem of een uitdaging en stemt ermee in de situatie oprecht en openstaand te presenteren.


• Vervolgens presenteert de casusinbrenger de situatie. Wat is de uitdaging waar ze voor staan? Wat was het probleem? Wat gebeurde er tijdens hun ervaring? Hoe voelden ze zich en hoe probeerden zij het hoofd te bieden?


• Na de korte introductie van de casus stelt het reflectieteam algemene vragen om hun begrip van het probleem te verduidelijken.


• Een intervisie variant is dat het reflecterende team daarna samen komt, zonder de inbreng van de casusinbrenger, om te brainstormen, te overleggen en hun inzichten over het probleem te delen. Het doel is om met oplossingen en suggesties voor het probleem te komen.


• De groep komt dan uiteindelijk tot een essentie van hun reflectie en aanbevelingen terwijl de casusinbrenger luistert en aantekeningen maakt.


• Deze variant van intervisie eindigt met de reflectie van de casusinbrenger: wat ze gehoord heeft, hoe ze deze aanbevelingen waardeert en hoe ze dit gaat uitvoeren om het probleem op te lossen.


We kennen binnen HetWerkt wel dertig verschillende variaties van intervisie. Dit aantal groeit, omdat elk team dat we begeleiden weer mogelijkheden kan toevoegen.

 

Wij geloven dat hoe passender je dit instrument samen maakt, hoe zinvoller intervisie wordt en daardoor een blijvende waarde wordt binnen je organisatie.

 

De enige weg er omheen is er doorheen. Robert Frost

Waarom gebruik je intervisie?

Intervisie helpt bij het creëren van solidariteit onder een groep en maakt mensen bewust van hun vermogen om van ervaringen te leren. Het bevordert het idee dat deelnemers van elkaar kunnen leren en niet alleen van een externe deskundige.

 

De mentaliteit achter het intervisieproces is gebaseerd op het gevoel bij een groep te horen en bij te dragen aan het gemeenschappelijke doel van het team. Dit verhoogt de werknemersbetrokkenheid.

 

Tips en aanbevelingen voor een geslaagde intervisie

 

1. Diversiteit in de groep:

De samenstelling van een intervisieteam is zeer belangrijk om innovatief denken te waarborgen. Diversiteit in de groep is belangrijk. De groep moet echter ook veel gemeen hebben, zodat ze zich kunnen verplaatsen in de problemen waarmee ieder van hen te maken heeft.

 

2. Openheid:

Het doel van intervisie is het creëren van een open en niet veroordelende ruimte waar alle standpunten en verklaringen worden geaccepteerd. Een open geest voor de ideeën van anderen is de sleutel tot innovatie.

 

3. Relevante kwestie:

De casusinbrenger moet met een echt probleem komen waarmee hij of zij wordt geconfronteerd en het moeilijk vindt om zelf een oplossing te bedenken. 

 

4. Focus op het oplossen van problemen:

Intervisie helpt bij het oplossen van uitdagingen en het gedaan krijgen van dingen. Aan het eind van elke intervisie heeft de casus presentator een idee hoe hij zijn probleem kan aanpakken. 

 

5. Vaste intervisiegroepen:

Door regelmatig intervisiebijeenkomsten te houden met een vaste groep kan deze groep met elkaar in contact komen en een gevoel van teamgeest ontwikkelen. Dit zal hen helpen van elkaar te leren. 

 

6. Belang van tijdsindeling:

Het is erg belangrijk om iedereen zijn tijd te gunnen. Zonder onderbroken te worden.

 

7. Iedereen moet iets toevoegen:

Denk aan deelnemers die niet aan het woord zijn geweest en nodig hen uit om hun gedachten over het onderwerp te delen. 

 

8. Diepgang:

Neem de tijd met een goede intervisie begeleider diepgang te creëren in de vraag achter de vraag. Leer gedragspatronen te herkennen op individueel en collectief niveau en zodoende elkaar dieperliggend te helpen. Kies ervoor diverse vormen van intervisie om te bouwen naar het meest passende model voor het team.

 

9. Intervisie begeleiding:

Niet iedere collega is ervaren genoeg om gelijk een goede intervisiebegeleider te zijn. Belangrijk is onder begeleiding dit onder de knie te krijgen om te voorkomen dat het team verzand in een klaaguurtje.

 

intervisie3.jpg

 

Wat zijn de resultaten van intervisie?

Onze deelnemers van de Provincie Overijssel zeggen dat intervisie hen erg heeft geholpen. Ze brengen elke zes weken een nieuw onderwerp ter tafel en bespreken verschillende zaken.

 

Ze bespreken bijvoorbeeld het herzien van hun doelstellingen, welke technieken ze moeten gebruiken om een specifiek probleem aan te pakken, hoe ze de gebruikerstests kunnen verbeteren en welke betere methoden ze kunnen gebruiken om gegevens te verkrijgen, naast vele andere.

 

Ze hebben 2 x 60 minuten om hun probleem te presenteren en als groep te brainstormen over oplossingen. Hun verwachte resultaat is een beter gekaderd probleem met 1 of 2 aanbevelingen om actie te ondernemen.

 

Met behulp van intervisie krijgen onze casusinbrengers directe feedback van hun collega’s om hun doel te bereiken en hun problemen op te lossen. Ze krijgen aanbevelingen op maat van hun behoefte en zijn in staat om die te implementeren in hun dagelijks leven.

 

Sinds 2022 geven wij ook de training Intervisie leren in 1 dag. Hier leert een team van 6 tot 8 deelnemers in 8 uur bij jou op locatie hoe ook jouw organisatie intervisie toepast.

Het team van JaHetwerkt

Team

De artikelen zijn een teamprestatie waarin ieder vanuit zijn kennis en klantervaringen bijdrages levert.

Previous article

Next article

JaHetWerkt Logo
>