Twence

Kick-Off

We zijn gestart met een kick-off op het Twentse platteland waarbij we door Armanda van HetWerkt op zeer creatieve wijze zijn uitgedaagd. Middels de metafoor van een wedstrijd – gecombineerd met een spel – hebben we gezamenlijk en kansen, mogelijkheden en beperkingen van ons team inzichtelijk gekregen. Op basis daarvan is in samenspraak met HetWerkt het ontwikkeltraject ontstaan voor 12 maanden. In de daaropvolgende sessies heeft het ‘samen willen winnen’ centraal gedaan.

TAO Leiderschap programma.jpeg

Resultaat

Waarom is Leiderschapsontwikkeling belangrijk als team en als Individu binnen Twence?

 

In onze ogen is zowel persoonlijke ontwikkeling als teamontwikkeling altijd belangrijk, ongeacht de organisatie waarin je je op dat moment begeeft. Organisaties zijn altijd in beweging en om voldoende effectief te blijven in die veranderende dynamiek is het van belang om je te blijven ontwikkelen. Persoonlijke ontwikkeling brengt nieuwe inzichten en helpt je om uitdagingen op creatieve wijze aan te gaan.

 

;" Hoewel je alleen sneller gaat, kom je samen verder."

 

Om als team sterk te zijn en de meest effectieve bijdrage te kunnen leveren aan het organisatieresultaat moet je goed op elkaar zijn ingespeeld. Door gezamenlijk een traject van leiderschapsontwikkeling te doorleven leer je over elkaars sterktes en zwaktes en ontstaat er een veel sterkere onderlinge relatie. Wij plukken hier als team dagelijks de vruchten van.

 

Jullie kennen genoeg leiderschapstrajecten in jullie carrière; waarin is dit  TAO wijsheid programma anders?

 

Het maatwerkprogramma van HetWerkt is specifiek ontwikkeld voor ons als team. Het sluit naadloos aan bij de behoefte van het team en de individuele spelers. Er wordt ingespeeld op de ontwikkelingen in de praktijk, de onderlinge samenwerking en het maximaal benutten van elkaars sterktes. Het programma richt zich niet alleen op individuele ontwikkeling maar ook juist op teamontwikkeling. Door op basis van concrete opdrachten de ontwikkeling te stimuleren en continu te reflecteren is de effectiviteit enorm.

Het programma kent ondanks de flexibiliteit weinig vrijblijvendheid en dit ervaren wij als zeer positief. Ook de Taoïstische inslag is er een die we in andere leiderschaps-trajecten nog niet als zodanig hebben gezien.

 

Welk rendement zie je nu en wat verwacht je in de toekomst?

 

We zien dat we een enorme sprong hebben gemaakt in de effectiviteit als team. Doordat wij nu goed weten waar ieders sterkten en zwakten liggen, kunnen wij elkaar versterken waar nodig. De onderlinge samenwerking is erg sterk. Het onderlinge vertrouwen heeft een enorme boost gekregen door het volgen van dit leiderschapsprogramma. Dit zorgt ervoor dat alles ter tafel komt en we daardoor continu weten wat we aan elkaar hebben.

We weten elkaar goed te coachen en aan te spreken indien nodig. Daarnaast hebben we een aantal concrete doelstellingen als onderdeel van het leiderschapsprogramma weten te verwezenlijken, waarop we als team erg trots zijn. Ieder teamlid heeft op individueel vlak een flinke ontwikkeling doorgemaakt.

 

Waarom HetWerkt weer?

Zou je in de toekomst weer met ons willen samenwerken en waarom?

Ja! de aanpak en het maatwerkprogramma is erg goed bevallen. We zijn nog niet klaar met ontwikkelen (misschien wel nooit.. ) en is er nog veel te halen. We zouden graag een vervolg willen geven aan het ontwikkelprogramma. Het is een uitdagend traject, maar een enorme investering in onszelf.

JaHetWerkt Logo
>