Nederlands

Referenties Overheid

Neem contact op

Provincie Overijssel

Gemeente Dinkelland

UWV Hengelo

Jeugdbescherming Overijssel

Gemeente Gouda

De Posten

Stichting Leerplan Ontwikkeling

Activiteiten:

  • Timemanagement
  • Re-integratie 1e + 2e
  • Loopbaankeuzes
  • Teamversterking
  • Training adviesvaardigheden
  • Outplacement
  • Intervisie
  • Coaching
  • Academy

©2018 HetWerkt | Sitemap | Algemene voorwaarden | Privacy | Persberichten