Filosofie Blended = het integraal combineren
van verschillende training/coach methodieken
met de huidige en toekomstige beschikbare
multimediale technieken.

Filosofie Blended
Filosofie Blended

De afgelopen jaren heeft er een multimediale ontwikkeling
plaatsgevonden, die veel invloed heeft op de manier
waarop we communiceren en ontwikkelen.

De digitale omgeving en de sociale media hebben een
onuitwisbare plaats in onze samenleving ingenomen.

Deze ontwikkeling heeft ook invloed op
de traditionele vormen van trainen/coachen.

Door middel van inzet van zelf ontwikkelde e-learning,
online maatwerkprogramma’s, games en
andere leervormen kan de ontwikkeling van mens en
organisatie worden bevorderd op een manier
die effectiever is dan voorheen.

Filosofie Blended

©2018 HetWerkt | Sitemap | Algemene voorwaarden | Privacy | Persberichten