Wilt u meer weten over deze coaching?

Neem contact op

Ontwikkeling outplacement

Het is goed voor te stellen dat u zich niet meer thuis voelt binnen uw organisatie.
Er niets meer past, niets meer voldoet of boventallig wordt. Het uit elkaar gaan van
medewerker en werkgever zegt niets over de persoon, maar iets over de mate waarin
werkgever en medewerker nog bij elkaar passen. Met een passend outplacementtraject
wordt gezocht naar een oplossing waarmee beide partijen tevreden zijn.

Methode outplacement

Bij Outplacement onderscheiden wij 5 fasen:

Fase 1: De oriëntatiefase

Hier wordt besproken wat de redenen zijn voor outplacement en welke afspraken er met
uw werkgever zijn gemaakt. U wordt geïnformeerd over de inhoud van de begeleiding.
Afhankelijk van uw specifieke wensen wordt een persoonlijk outplacementtraject uitgezet.

Fase 2: De persoonsgerichte fase

Deze concentreert zich op het verkrijgen van een beter besef van uw eigen kwaliteiten,
interesses, drijfveren, ambities en persoonskenmerken. Gekeken wordt of deze
overdraagbaar zijn op andere functiegebieden, waardoor nieuwe toekomstmogelijkheden
kunnen worden ontdekt. Opties als freelance activiteiten, interim management of
het opstarten van een eigen bedrijf worden nader onder de loep genomen.

Fase 3: (Zelf)ontwikkeling en Coaching

In deze fase komt aan de orde of er specifieke kennis- en vaardigheidsgebieden verbeterd
dienen te worden. Of dat bijscholing benodigd is voor het vinden van ander passend werk.
Er wordt besproken of coaching en zelfontwikkeling als een apart blok
in het outplacementtraject worden opgenomen.

Fase 4: Marktbenadering

Hier gaat u zich zeer actief oriënteren op de arbeidsmarkt. Specifieke aandacht wordt
besteed aan het schrijven van sollicitatiebrieven, het opstellen van een
marktconforme CV en het voeren van netwerk- en sollicitatiegesprekken.
Zo nodig zal HetWerkt zich actief inzetten om 'stille' vacatures boven water te halen.

Fase 5: Voorbereiding nieuwe baan

Bij aanbod door een potentiële werkgever wordt u geadviseerd over de wijze van onderhandelen
over de arbeidsvoorwaarden en de arbeidsovereenkomst. In de proeftijd is begeleiding mogelijk.

©2018 HetWerkt | Sitemap | Algemene voorwaarden | Privacy | Persberichten