Wilt u meer weten over deze coaching?

Neem contact op

Resultaat management coaching

 • Betere balans tussen werk en privé;
 • Een fijnere afstemming van eigen drijfveren met de organisatiebelangen;
 • Meer inzicht in persoonlijke sterktes en zwaktes; zelfreflectie;
 • Meer inzicht in aangeleerde patronen/gewoontes en de invloed daarvan op anderen;
 • Voorkoming of vermindering van verzuim of burn-out;
 • Management coaching biedt handvatten om persoonlijke effectiviteit te verhogen;
 • Op authentieke wijze mensen overtuigen en “mee krijgen”;
 • Doeltreffend communiceren;
 • Hoe u meer overwicht en autoriteit krijgt en uw leiderschap versterkt;
 • Hoe u uzelf kunt coachen tot topprestaties (focus).

Werkwijze management coaching

 • Managers en leidinggevenden geven vaak aan behoefte te hebben om samen
  met hun management coach als sparringpartner te werken aan de eigen managementstijl.
  Ze willen daarmee de onderlinge samenwerking en hun prestaties verbeteren;
 • Ook is er de mogelijkheid voor een ‘hotline’ met de management coach om snel en
  effectief te kunnen sparren en klankborden;
 • Het resultaat van management coaching is dat hindernissen in zowel denken als
  doen effectiever worden genomen;
 • Het accent ligt op uw werksituatie en ervaringen;
 • De coach treedt faciliterend op en heeft een gelijkwaardige positie tijdens de sessies;
 • De zelfverantwoordelijkheid (eigenaarschap) van het leerproces wordt bij
  de manager of leidinggevende neergelegd.

Specificaties

Coaching mogelijkheden

 • 1-op-1 coaching: doorgaans  8 tot 12 sessies van 2 uur, naast
  de voorbereidende intake,
  tests en evaluatie;
 • Groepsverband.

Gerelateerde coaching

©2018 HetWerkt | Sitemap | Algemene voorwaarden | Privacy | Persberichten