Wilt u meer weten over deze coaching?

Neem contact op

Werkwijze re-integratie

Het re-integratietraject met een coach van HetWerkt draait om een transparante aanpak en
een duidelijke agenda. Met alleen “praten over” is niet zoveel op te lossen.

Vaste onderdelen re-integratie

  • Ervaring opdoen;
  • Ontwikkelingen in de praktijk brengen;
  • Oefenen van de verbeterde vaardigheden;
  • Inzicht, analyse en actie.

U wordt gestimuleerd om met concrete plannen en alternatieven aan de slag te gaan en
daarbij is ook praktische ondersteuning mogelijk. Uiteenlopende modellen en denkwijzen uit
de wereld van coaching, psychologie, management, marketing en didactiek zijn getoetst aan
het concept: bevorderen van acceptatie, positieve setting, vermogen tot her kaderen,
kwaliteiten stimuleren en focus op resultaat. Alleen die onderdelen die een waardevolle
toevoeging bieden, worden ingezet.

De begeleiding van het re-integratietraject richt zich voornamelijk op het ontwikkelingsproces,
vanuit de overtuiging dat iedereen zelf over bronnen beschikt om problemen op te lossen en
dat zelf ontdekte oplossingen beter werken dan aangereikte wijsheid.

Resultaat re-integratie

Een succesvolle re-integratie terug naar de eigen werkplek binnen de organisatie zonder een
kans op uitval binnen hetzelfde ziektebeeld.

Specificaties

Trajectduur re-integratie
Afhankelijk van de casus wordt zowel inhoud als tijdsduur bepaald.

Gerelateerde coaching

©2018 HetWerkt | Sitemap | Algemene voorwaarden | Privacy | Persberichten