zelfbewustzijn 1.jpg

Stressmanagement

  • Apr 25, 2023
  • Ingezonden door: HetWerkt

Zelfbewustzijn vergroten

Om een effectieve blije professional te zijn binnen het hedendaagse werkveld, moet men zichzelf kennen. We kunnen werken met onze sterke punten en onze zwakke punten overwinnen als we een goede zelfkennis hebben. Onze sterke punten kunnen worden gebruikt om onze zwakke punten te compenseren als we weten waar we de neiging hebben te kort te schieten.

 

We verspillen tijd, moeite en communicatie door van het ene idee naar het andere te springen zonder te overwegen of ze enige kans van slagen hebben.

 

In het beroepsleven hebben de meeste mensen waarschijnlijk niet de luxe van onbeperkt vallen en opstaan, vooral degenen die verantwoordelijk zijn voor het leiden van anderen. Iets nieuws proberen is een ding, maar leiderschapstechnieken doorgronden wanneer er tijd en talenten van anderen mee gemoeid zijn, is iets heel anders.

 

Dit betekent niet dat het uitproberen van nieuwe dingen een slecht idee is. Iedereen moet wel eens buiten zijn comfortzone treden. We moeten onze sterke en zwakke punten leren kennen naarmate we groeien als professional.

 

Jezelf begrijpen en dat begrip optimaal benutten is het idee van zelfbewustzijn. Dit is misschien wel het fundamenteelste principe.

zelfbewustzijn 2.png

Wat is de betekenis van zelfkennis?

Zelfkennis is de eerste stap naar zelfbewustzijn. Het houdt in dat we onze gedachten, gevoelens en overtuigingen in de gaten houden met behulp van onze zelfkennis. Unieke ervaringen, overtuigingen en vermogens zijn een deel van onszelf, wat ons uniek maakt. Zelfbewustzijn stelt ons in staat onszelf objectief te evalueren, en het is een centrale component van zelfbeheersing.

 

Om emotionele intelligentie te ontwikkelen moet zelfbewustzijn aanwezig zijn, wat alleen mogelijk is in de context van werkelijk zelfbewustzijn. Onszelf observeren en onze innerlijke wereld in de gaten houden zijn twee van de belangrijkste componenten van zelfbewustzijn. Eerlijk zijn tegenover onszelf op een niet veroordelende manier is belangrijker dan oordelen over onszelf. Ruimdenkend en leergierig zijn is een teken van zelfbewustzijn.

 

Het is opmerkelijk hoe goed het menselijk brein informatie over een stimulus, aanleiding of situatie opslaat, zodat we voorbereid zijn wanneer deze zich opnieuw voordoet. Zelf conditionering, een product van onze eerdere ervaringen, is waardevol, maar het kan nog waardevoller zijn als we het leren herkennen en onze vooroordelen erkennen. Dat is precies wat ons helpt te groeien en buiten onze comfortzone te treden.

 

Zelfbewustzijn stelt ons in staat vrede te sluiten met onze identiteit en onze emoties, gedrag en gedachten op een proactieve in plaats van reactieve manier te beheersen. Daardoor zijn we in staat bewust te handelen en onze levenservaring uit te breiden.

Alles wat ons irriteert aan anderen kan ons leiden tot een begrip van onszelf. Carl Jung

Er is een verschil tussen je bewust zijn van jezelf en opgaan in jezelf!

Zelfbewust zijn is niet hetzelfde als in jezelf opgaan. Egoïsme en egoïstisch gedrag zijn bepaalde resultaten van het met zichzelf bezig zijn. Zelfabsorptie verwijst meer naar het te veel met zichzelf bezig zijn, met uitsluiting van anderen of de buitenwereld, dan naar het kennen van jezelf.

 

Door zelfbewustzijn te krijgen, leren mensen hoe ze zich beter tot de wereld kunnen verhouden door naar binnen te kijken. De in zichzelf gekeerde persoon kijkt alleen naar buiten om ervoor te zorgen dat in zijn of haar behoeften wordt voorzien, en negeert de behoeften van anderen.

 

Het vermogen om onze persoonlijke beperkingen te herkennen en te compenseren is een onmisbaar onderdeel van zelfbewustzijn. Iemand die voortdurend op zichzelf gericht is, kan niet eerlijk beoordelen of bepaalde karaktereigenschappen onaangepast zijn of hem tegenhouden.

 

Hoe kun je zelfbewuster worden?

Misschien wel ironisch genoeg is het kunnen luisteren naar andere mensen een van de effectiefste manieren om het zelfbewustzijn te vergroten. Kunnen horen wat iemand zegt is niet hetzelfde als kunnen luisteren naar wat iemand zegt.

 

Om effectief te kunnen luisteren, moet je je afstemmen op de emoties, lichaamstaal en woorden van anderen. Als je dit kunt doen zonder voortdurend te oordelen, vergroot je je inlevingsvermogen en kun je je eigen innerlijke stem horen zonder oordeel of evaluatie.

 

Nieuwe perspectieven krijgen kan ook het zelfbewustzijn vergroten. Het kan je verbazen dat andere mensen situaties anders zien dan je. De eerste stap naar het vragen en ontvangen van eerlijke feedback is het leren waarderen van andermans standpunten.

 

Het proces van het verzamelen van 360 graden feedback test van je collega’s is van enorme waarde voor je bewustzijn. Door je eigen blinde vlekken te herkennen en feedback te accepteren, krijgen mensen een vollediger inzicht in zichzelf en een groter gevoel van zelfbewustzijn.

 

Mensen merken dat het bijhouden van een dagboek hen kan helpen zelfbewuster te worden. We kunnen veel inzicht krijgen in onze gedachten en ons gedrag door onze gedachten op papier te zetten en ze later te bekijken.

 

Voor veel mensen is het noodzakelijk om elke dag wat "rust" te nemen en te ontspannen om meer zelfbewustzijn te ontwikkelen. Alleen zijn met je gedachten zonder de afleiding van je telefoon of computer is soms moeilijk, maar het is een van de beste manieren om met jezelf in contact te komen.

 

Geluk ligt in het bewustzijn ervan. Amandine Dupin

Hoe verhoogt zelfbewustzijn de effectiviteit als professional?

Bij gebrek aan zelfbewustzijn houden we onszelf gemakkelijk voor de gek door te geloven dat we kennis van zaken hebben terwijl dat niet zo is. Dit leidt ertoe dat projecten mislukken, mensen afhaken en de omzet daalt door toedoen van een leider. Zelfbewustzijn stelt ons in staat onze sterke en zwakke punten te zien, en beide kennen is belangrijk voor effectief leiderschap.

 

Zelfbewuste medewerkers of leiders zijn zich niet alleen bewust van hun innerlijke wereld, gedachten, emoties, sterke en zwakke punten, maar begrijpen ook hun omgeving beter (door een sterker inlevingsvermogen). Zelfbewuste collegialiteit of leiderschap versterkt de prestaties van het individu en leidt tot de beste prestaties van het team als geheel. Wanneer men zelfbewustzijn, vertrouwen en wijsheid bezit, is zijn of haar team loyaal en hardwerkend. Een goed middel is intervisie om het team bewustzijn te vergroten en lees hier meer over in dit artikel.

 

Wie zelfbewust is, streeft eerder naar verbetering omdat hij zijn eigen beperkingen kent. Hun kwaliteiten omvatten het vragen om feedback, het luisteren naar teamleden en het vertrouwen dat ze bijdragen aan het succes van het project, het team en de organisatie. Zelfbewuste leiders en collega’s hebben ook minder kans om interne conflicten binnen hun teams te veroorzaken. Daarom moedigt het zelfbewustzijn van een leider anderen aan zelfbewust te zijn en daar de vruchten van te plukken.

zelfbewustzijn 3.jpg

Op welke manieren kan je zonder zelfbewustzijn falen?

Er zijn veel leiders/collega’s die denken dat ze uitblinken in een bepaalde vaardigheid, terwijl dat in feite niet zo is. Er zijn ook leiders/collega’s die geloven dat ze geweldig zijn om mee samen te werken, hoewel ze de beste teamleden wegjagen.

 

Waarschijnlijk heeft iedereen wel eens te maken gehad met mensen die, ondanks hun onberispelijke geloofsbrieven, geen inzicht hebben in hoe anderen hen zien. Het is niet alleen frustrerend om te werken met mensen die geen zelfbewustzijn hebben. Ze kunnen de effectiviteit van teams negatief beïnvloeden.

 

Niet alle conflicten op de werkplek kunnen worden toegeschreven aan een gebrek aan zelfbewustzijn, maar veel zijn dat wel, en ze kunnen het gevolg zijn van slecht geïnformeerde training of inadequaat leiderschap. Er is echter ook goed nieuws. Mensen met een gebrek aan zelfbewustzijn willen misschien wel effectief zijn, maar zijn zich er niet van bewust dat ze dat niet zijn.

 

Het lijdt geen twijfel dat werkstijl wordt gevormd door iemands persoonlijkheid; de leiderschapscultuur vormt op haar beurt de organisatiecultuur. Leiders met negatief gedrag hebben meestal ingesleten persoonlijkheidskenmerken die een leven lang onopgemerkt zijn gebleven.

 

Succes duurt zelden lang voor een leider/collega met weinig zelfbewustzijn, hoewel hij resultaten boekt (misschien door intimidatie of andere twijfelachtige tactieken).

 

Degenen met een uitstekend potentieel zullen waarschijnlijk niet bij leiders blijven die methoden hanteren die niet door zelfbewustzijn worden ondersteund. Wanneer ze een giftige cultuur zien ontstaan, zijn ze meestal de eersten die vertrekken.

 

Zelfbewustzijn is belangrijk, of je nu wel of niet streeft naar een leiderschapspositie. Je zult in staat zijn effectiever leiding te geven als je leidinggevende posities bereikt.

 

 Een coach werkt regelmatig met aan het verbeteren van je zelfbewustzijn, omdat dit zo'n belangrijk aspect is van sterk regie schap. Dus misschien is dit artikel voor jezelf of herken je juist iets bij een ander stuur, het dan zeker door (bovenaan kun je delen) daarmee vergroot je het bewustzijn bij een ander.

Het team van JaHetwerkt

Team

De artikelen zijn een teamprestatie waarin ieder vanuit zijn kennis en klantervaringen bijdrages levert.

Previous article

Next article

JaHetWerkt Logo
>