teamontwikkeling 1.jpg

Teammanagement

  • Jun 9, 2023
  • Ingezonden door: HetWerkt

Waarom nu teamontwikkeling?

Van team coaching, maatwerk diensten tot trainingen, veel organisaties steken veel energie in strategieën voor teamontwikkeling om meer samenhangende of klantgerichte teams op te bouwen en tegelijkertijd een betere werkomgeving te creëren die de motivatie en betrokkenheid van hun werknemers vergroot.

 

Volgens de statistieken

Gemotiveerde werknemers presteren 202% beter dan werknemers met een lage betrokkenheid, waarbij 94% van de organisaties zeggen dat een gezonde sfeer op het werk van vitaal belang is voor hun succes.

 

Hoewel goed leiderschap vaak wordt geassocieerd met goede communicatie, lijkt slechts 28% van de leidinggevenden de cultuur van hun bedrijf te begrijpen en meer betrokkenheid van hun werknemers te stimuleren.

 

Als teamleider in je bedrijf zal het aanmoedigen van samenwerking, het geven van positieve feedback of het vaststellen van goed gedefinieerde rollen je helpen de relaties binnen het team te verbeteren. Door je te richten op groepsontwikkeling voegt dit dus waarde toe aan de cultuur van je bedrijf en houd je de prestaties hoog.

 

Maar wat is teamontwikkeling precies? En waarom is het zo belangrijk? Laten we ons erin verdiepen.

Teamontwikkeling2.jpg

Wat is teamontwikkeling?

Een team is een groep mensen die samenwerkt om een gemeenschappelijk doel te bereiken. Zoals bij elke collectieve inspanning is het gemakkelijker een doel te bereiken als er een positieve synergie is tussen de individuen. Daarom kunnen we teamontwikkeling definiëren als:

 

De proactieve inspanning om synergiën te cultiveren en werknemers te helpen efficiënter samen te werken en tegelijkertijd waarde toe te voegen aan de successtrategie van de organisatie.

 

Met andere woorden, een organisatie moet een consistent team hebben dat dezelfde basis werkt, waar de leden elkaar kunnen ondersteunen door hun sterke en zwakke punten aan te vullen. 

 

Het belang van een goed verbonden team

Soms gaan we ervan uit dat, omdat zeer getalenteerde mensen samenwerken, ze van nature efficiënt en in harmonie moeten presteren. Maar dat is zelden het geval.

 

Het opbouwen van een goed gedefinieerd, betrokken en gemotiveerd team is belangrijk om een gemeenschappelijk doel na te streven en succes te boeken. We ebben bijvoorbeeld de neiging te denken over managers en werknemers als twee gescheiden werelden die niet met elkaar verbonden zijn:

 

• Managers zijn verantwoordelijk voor het leiden van het organisatiebeleid en het delegeren van taken.
• Werknemers zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van taken en presteren volgens hun rol.


Maar een team heeft iets meer nodig dan een goed ontworpen beleid en een goed stel doelen om productief te zijn. Ervoor zorgen dat je werkplek een gezonde cultuur van teamwerk heeft die authentieke betrokkenheid bevordert, is de sleutel tot het bereiken van betere resultaten die de loyaliteit van werknemers vergroten.

 

Het ontwikkelen van een succesvolle teamvorming is echter een proces dat tijd en geduld vereist, omdat het soms moeilijk kan zijn voor de leden om zich aan elkaar aan te passen. Laten we nu eens kijken naar de vijf verschillende ontwikkelingsstadia waarin elk team groeit wanneer het samenwerkt in een bepaald project:

Als je snel wilt gaan, ga alleen. Als je ver wilt gaan, ga dan samen. Afrikaans gezegde

De vijf stadia van teamontwikkeling en gedrag

Volgens de Amerikaanse psycholoog en onderzoeker Bruce W. Tuckman zijn deze vijf stadia van groepsontwikkeling onvermijdelijk en noodzakelijk voor elk team om te groeien, terwijl het uitdagingen aangaat en oplossingen vindt in een gezonde werkomgeving. De vijf stadia zijn – forming, storming, norming, performing en adjourning.

 

Gepubliceerd in 1965, geeft het "Tuckman's Model of Team Development" weer hoe menselijke relaties zich ontwikkelen in een natuurlijke progressie van bewustzijn, verandering en aanpassing:

 

Fase 1: Het vormen van

De teamleden ontmoeten elkaar, maken kennis met elkaar en delen hun vaardigheden en achtergronden. Ze krijgen ook instructies over het beheer van hun rollen en verantwoordelijkheden binnen het team.

 

Fase 2: Storming

In deze tweede fase voelen de teamleden zich meer op hun gemak bij het openlijk delen van hun ideeën met anderen, en kunnen er persoonlijkheidsconflicten of weerstanden ontstaan. Daarom zijn goede communicatie en empathie noodzakelijk voor het oplossen van mogelijke problemen en conflicten die het project in gevaar kunnen brengen.  

 

Fase 3: Normering

Mensen beginnen elkaar te waarderen en te omarmen, het bewustzijn groeit, met aandacht voor de sterke punten van de andere leden in plaats van hun zwakke punten. Omdat ze al eerder meningsverschillen hebben aangepakt, wordt het gemakkelijker om elkaar te benaderen en samen te werken.

 

Fase 4: Uitvoeren

De best presterende fase voor elk team dat samenwerkt in een bedrijfsproject. Alle leden zijn gemotiveerd en hebben vertrouwen in hun rollen en verantwoordelijkheden, en voelen zich comfortabel genoeg om soepel samen te werken.

 

Fase 5: Prestaties behalen

Na moeilijkheden, uitdagingen en successen groeien de leden naar elkaar toe en bouwen ze een saamhorigheidsgevoel op. Wanneer het project eindigt, gaan de leden uit elkaar en kan een gevoel van verlies ontstaan waardoor er vaak aansluitend intervisie wordt ingezet.

 

Nu we begrijpen wat teamontwikkeling is en de verschillende stadia die het doorloopt, laten we eens kijken hoe we het kunnen benaderen als een succesvolle strategie voor jullie team:

Een goed geleide groep is geen slagveld van ego’s. Lao Tse

Strategie voor teamontwikkeling

Managers of bedrijfseigenaren worden meestal standaard gezien als teamleiders, die de volledige verantwoordelijkheid nemen voor elke mislukking en elk succes in hun organisatie. Maar soms vergeten we dat teamleiderschap en groepsontwikkeling niet hetzelfde zijn.

 

Bijvoorbeeld: Managers worden niet verondersteld uitstekende leiderschapsvaardigheden te hebben om hun taken uit te voeren. Omgekeerd zijn goede leiders misschien geen experts in het effectief managen van hun teams.

 

Daarom vereist het opbouwen van een succesvol team meer dan het managen en delegeren van taken. Het vereist goed leiderschap en communicatie.

 

Hier volgen enkele waardevolle technieken om jullie strategie voor teamontwikkeling naar een hoger niveau te tillen:

 

• Definieer een missie en gedeelde doelen.


• Geen enkele persoon is beter dan een ander, en geen enkel teamlid is groter dan het hele team.


• Als een persoon zich richt op zijn eigen agenda, zal dat waarschijnlijk de algemene prestaties van het team en de effectiviteit bij het volgen van de gedefinieerde strategie beïnvloeden.


• Als leider moet je individuele bezigheden herkennen en ze heroriënteren, zodat ze passen in de gemeenschappelijke strategie die eerder door alle teamleden is overeengekomen. Het definiëren van een missieverklaring waaraan alle leden zich moeten committeren is een uitstekende manier om ervoor te zorgen dat alle medewerkers op een lijn zitten.

 

Stel basisregels en verantwoordelijkheden vast

We doen allemaal dingen op verschillende manieren, en dat is normaal en begrijpelijk. Maar als je in een team van verschillende mensen werkt, moeten alle leden op een lijn zitten. Het vaststellen van enkele basisregels waaraan elk lid zich moet houden, is een voorwaarde voor het opbouwen van een succesvol team dat gemotiveerd blijft en efficiënt presteert.

 

Bijvoorbeeld:

 

• Telefoongesprekken zijn niet toegestaan tijdens zakelijke bijeenkomsten.


• De leden moeten zich inzetten voor hun taken en verantwoordelijkheden.


• Medewerkers moeten zich professioneel gedragen en elkaar met respect behandelen.


• De communicatie tussen de leden moet open en professioneel zijn.


• Bovendien moeten teamleden hun rollen en verantwoordelijkheden duidelijk begrijpen.


Onzeker zijn over hun positie en taken zal hun prestaties en efficiëntie beïnvloeden, dus elk team moet zijn functies duidelijk definiëren voordat het project begint.


• En als laatste kies bewust voor opbouwende feedback.

 

teamontwikkeling3.jpg

De manieren voor goede feedback

Feedback en evaluatie zijn diepgaande technieken om als team consistent te blijven werken en betere resultaten te bereiken. Als leider is het je taak om te observeren en te evalueren hoe het team samen functioneert en feedback te geven als er iets verbeterd moet worden.

 

1. Plan 1-op-1 vergaderingen om eventuele problemen onder vier ogen te bespreken.


2. Gebruik de juiste toon en wees positief wanneer je de boodschap overbrengt.


3. Wees duidelijk over de verwachtingen door specifieke voorbeelden te geven.


4. Focus op het gebruik van een groei mindset en wees ondersteunend.


5. Motiveer verbetering door hun prestaties te erkennen.


6. Stel bij het geven van feedback altijd een oplossing, alternatief of advies voor aan je teamleden, zodat ze begrijpen wat er verbeterd moet worden.


7. Kritiek moet je team sterker maken, niet ontmoedigen.


8. Daarom is het creëren van een open, niet veroordelende werkplek noodzakelijk om ervoor te zorgen dat teamleden gemotiveerd blijven en hun feedback goed begrijpen.
 

Ondersteun je eigen team

Een goede werkomgeving is een must voor teamleden om zich gewaardeerd te voelen en hun beste prestaties te leveren. Het bieden van ondersteuning mag echter niet beperkt blijven tot de teamleden alleen:

 

Teamleiders hebben ook hulp nodig van hun collega's, want het aansturen van een bedrijfsproject is niet eenvoudig.

 

Bij het nadenken over succesvolle teamontwikkeling is het onmisbaar om een team te zien als een gelijkwaardige eenheid, waarbij zowel managers als medewerkers zich op hun gemak moeten voelen om zij aan zij te werken.

 

Lees hier het succesverhaal over de teamontwikkeling van Jeugdbescherming Overijssel.

Het team van JaHetwerkt

Team

De artikelen zijn een teamprestatie waarin ieder vanuit zijn kennis en klantervaringen bijdrages levert.

Previous article

Next article

JaHetWerkt Logo
>