verhoog werknemersb1.jpg

Management

  • Mar 30, 2023
  • Ingezonden door: HetWerkt

Verhoog werknemersbetrokkenheid

De betrokkenheid van werknemers is een van de belangrijkste indicatoren om de arbeidstevredenheid te meten.

 

Werknemers willen tegenwoordig betrokken zijn bij hun werk, enthousiast zijn over de organisatie waarvoor ze werken, het gevoel hebben erbij te horen en flexibiliteit hebben met betrekking tot roosters en locatie.

 

In de recentste Global Human Capital Trends-enquête staat het gevoel erbij te horen bovenaan: 79% van de respondenten zegt dat het bevorderen van het gevoel erbij te horen belangrijk is voor het succes van hun organisatie in de komende 12-18 maanden. 93% was het ermee eens dat het gevoel erbij te horen de prestaties van de organisatie bevordert.

 

Hoewel de betrokkenheid van werknemers in de hele onderneming als positief wordt beschouwd, is de meerderheid van de werknemers niet betrokken bij het werk. Maar volgens gegevens is het totale percentage betrokken werknemers in 2023 slechts 34%, tegenover 39% in 2022.

 

Lage werknemersbetrokkenheid kan worden veroorzaakt door verschillende factoren, waaronder gebrek aan erkenning door managers, slechte bedrijfscommunicatie en het niet beter begrijpen van de missie van het bedrijf en de managementinspanningen.

 

Meer dan ooit is werknemersbetrokkenheid een strategische bedrijfsdoelstelling omdat betrokken werknemers leiden tot langdurig behoud van werknemers, hogere werknemersprestaties, betere kwaliteit van het werk en organisatorisch succes.

verhoog werknemersb2.jpg

Hoe omschrijf je werknemersbetrokkenheid?

Volgens Wikipedia – "Iemand die volledig in beslag wordt genomen door en enthousiast is over zijn werk en dus positieve actie onderneemt om de reputatie en de belangen van de organisatie te bevorderen. Een betrokken werknemer heeft een positieve houding ten opzichte van de organisatie en haar waarden."

 

"Daarentegen kan een niet betrokken werknemer variëren van iemand die het absolute minimum doet op het werk, tot een werknemer die actief schade toebrengt aan de werkoutput en reputatie van het bedrijf."

 

Betrokkenheid van werknemers is ook synoniem geworden met begrippen als werknemerstevredenheid en werknemerservaring, waarbij het meer gaat om de volledige reis van de werknemer vanaf de indienstneming, de erkenning van de werknemer tot het moment dat hij zijn baan verlaat.

 

Waarom is werknemersbetrokkenheid zo belangrijk?

Voor betrokken werknemers die gelukkig zijn en zich volledig inzetten voor hun werk, is het meer dan alleen een loonstrookje – het is de toewijding aan hun werkgevers en rol die hen gepassioneerd maakt over hun werk, wat vaak wordt weerspiegeld in zakelijk succes en werknemersbetrokkenheid.

 

Als je je afvraagt waarom werknemersbetrokkenheid belangrijk is en hoe je deze kunt verbeteren, begin dan bij de communicatie met de werknemers.

 

Personeelscommunicatie blijft het essentieelste instrument om sterke werkrelaties tussen werknemers te ontwikkelen en een hogere productiviteit te bereiken. Bedrijven die duidelijke, nauwkeurige communicatie bieden, kunnen snel vertrouwen opbouwen onder werknemers.

 

Meer bruikbare tips

Vaak missen bedrijven de kernpunten met betrekking tot werknemersbetrokkenheid omdat leidinggevenden ervan uitgaan dat een betrokken personeelsbestand rechtstreeks verband houdt met salaris en beloning.

 

De meeste leiders denken dat werknemers het bedrijf verlaten vanwege het gebrek aan promotiekansen of de lokroep van een nieuw banenpakket ergens anders. Verbinding, communicatie en betrokkenheid zijn vaak de drie belangrijkste aspecten voor de groei van veel organisaties, zowel intern als extern.

 

Sommige recente studies spreken dit echter tegen en tonen aan dat andere, belangrijkere factoren de betrokkenheid van werknemers rechtstreeks beïnvloeden. Deze omvatten:

 

1.​Het vertrouwen van werknemers in het leiderschap van het bedrijf,

2.​Relaties van werknemers met de managementteams/supervisors, en

3.​De trots van de werknemer om deel uit te maken van het bedrijf.

 

Van deze drie factoren blijkt dat het cultiveren van werkrelaties door goede, duidelijke en open communicatie de kern vormt van het verbeteren van de resultaten op het gebied van werknemersbetrokkenheid.

Bij elk organisatorisch avontuur, hoe uniek het ook schijnt, raken alle medewerkers betrokken.

Wat zijn voordelen van werknemersbetrokkenheid?

• Behoud van werknemers


• Human resources leiders richten zich op het verbeteren van initiatieven voor werknemersbetrokkenheid in hun organisatie, en retentie is een van de belangrijkste redenen.


• Organisaties met een hoge werknemersbetrokkenheid verlagen zowel het personeelsverloop als de aanwervingskosten en niet betrokken werknemers zijn een belangrijke factor die bijdraagt tot een hoog personeelsverloop.


• Het betrekken van werknemers is belangrijk voor het behouden van toptalent en is een belangrijk onderdeel van de werknemerstevredenheid puzzel, aangezien niet betrokken werknemers eerder geneigd zijn hun baan te verlaten.


• Volgens TNO-tevredenheidsonderzoek zijn werknemers die betrokken zijn bij hun werk eerder gemotiveerd en blijven ze betrokken bij hun werkgever. Dit leidt tot het bereiken van meer bedrijfsdoelstellingen en helpt de organisatie vooruit.


• Productiviteit van de werknemer: Werknemers die betrokken zijn bij hun werk zullen eerder consequent productief zijn, wat leidt tot beter presterende werknemers.


Minder burn-out en beter mentaal welzijn Geestelijke gezondheid en burn-out komen eindelijk op de voorgrond in het bedrijfsleven, en het kon niet op een beter moment komen. De Covid-pandemie heeft de stressniveaus van werknemers alleen maar verergerd: bedrijven zien nu een recordpercentage van 70% burn-out en bijna de helft van de Nederlandse werknemers lijdt aan psychische problemen. Het ondersteunen van de werknemers met een echt welzijnsprogramma op de werkplek leidt tot een betere werknemerservaring en een grotere betrokkenheid van de werknemers.


• Minder ziekteverzuim. Elke werknemer moet af en toe het werk missen, maar wanneer die vrije dagen te frequent worden, wordt het een probleem en heet het ziekteverzuim. Dit kan een teken zijn dat je organisatie en werkomgeving enkele aanpassingen nodig heeft op het gebied van werknemersbetrokkenheid, voordat de activiteit een negatieve impact heeft op het bedrijf.

Samen voor ons eigen. Van Kooten en De Bie

Er zijn vier Niveaus van werknemersbetrokkenheid

Medewerker betrokkenheid meet hoe medewerkers zich voelen over hun hele organisatie. Op basis van de kijk op hun werkplek kun je de werknemersbetrokkenheid indelen in vier hoofdgroepen.

 

1. Zeer betrokken werknemers
Zeer betrokken werknemers hebben een zeer gunstige mening over hun werkplek. Wanneer werknemers zich verbonden voelen met hun team, van hun baan houden en positieve gevoelens hebben over je organisatie, zullen ze willen blijven en zich extra inspannen om de organisatie te helpen slagen. Deze "brand advocates" spreken vol lof over hun bedrijf tegen familie en vrienden. Ze moedigen andere werknemers om hen heen aan om hun best te doen, wat leidt tot een grotere betrokkenheid van het hele team.

 

2. Matig geëngageerde werknemers
Gematigd betrokken werknemers zien hun organisatie in een gematigd gunstig licht. Ze houden van hun bedrijf maar zien mogelijkheden tot verbetering. Deze werknemers vragen minder snel om meer verantwoordelijkheden en kunnen ondermaats presteren. Er is iets aan de organisatie of hun job dat hen ervan weerhoudt zich volledig te engageren.

 

3. Nauwelijks betrokken medewerkers
Nauwelijks betrokken medewerkers voelen zich onverschillig tegenover hun werkplek. Meestal zijn ze niet gemotiveerd voor hun functie en doen ze alleen wat ze kunnen om rond te komen – soms minder. Bedrijven die niet werken aan het behoud van werknemersbetrokkenheid kunnen zien dat werknemers op zoek gaan naar een andere baan en vormen een hoog risico op verloop.

 

4. Ongeëngageerde werknemers
Ongeëngageerde werknemers hebben een negatieve mening over hun werkplek. Ze staan los van de missie, doelen en toekomst van de organisatie. Het ontbreekt hen aan betrokkenheid bij hun positie en verantwoordelijkheden. Het is belangrijk om te begrijpen hoe je met uitgeschakelde medewerkers omgaat, zodat hun negatieve perceptie geen invloed heeft op de productiviteit van de medewerkers om hen heen.

 

Deze variatie van de hiërarchie weerspiegelt het niveau van betrokkenheid van werknemers, zoals bepaald door hoe goed aan hun behoeften wordt voldaan.

verhoog 3.jpg

Hoe de betrokkenheid van werknemers verbeteren

Als je in HR werkt, is het verstandig een omgeving te creëren die werknemers aanmoedigt om van nature betrokken te zijn bij hun werk en er veel waarde aan te hechten. Als je een hoge mate van betrokkenheid, motivatie, vertrouwen, betrokkenheid en empowerment wilt, moet je je inspanningen richten op het verbeteren van de communicatie met de werknemers.

 

Voor grote organisaties is het ook van vitaal belang ervoor te zorgen dat de werknemers op een lijn zitten met de veranderende prioriteiten van het bedrijf. Juist daarom is interne communicatie vandaag de dag nog onmisbaarder.

 

"Verlies de waarde van communicatie niet uit het oog. Het is geen "nice to have", maar een "need to have". Het zit in de bloedstroom van elke organisatiedoelstelling, elk element van een missieverklaring of kernwaarde. Wees doordacht en grondig over hoe je het aanpakt, zowel redactioneel als technisch, en je organisatie zal er baat bij hebben."

 

Als werknemers geen relevante, accurate, boeiende informatie en instructies krijgen, hoe kun je dan verwachten dat ze hun werk goed doen (laat staan enthousiast zijn over hun werk)? Met de juiste communicatie zullen werknemers de tijd en middelen die ze anders zouden verspillen tot een minimum beperken.

 

Belang van effectieve communicatie op de werkplek

Het aanmoedigen van goede werknemerscommunicatie kan werknemers met je bedrijf verbinden. Met goede communicatie beginnen werknemers zich te identificeren met de visie, waarden en doelstellingen van het bedrijf. Ze zijn dan enthousiast om het beter te doen en raken meer betrokken bij elk aspect van hun werk.

 

Dat geldt zelfs voor je hybride werknemers of werknemers die het grootste deel van hun tijd in het veld doorbrengen. Dit is de groep die het kwetsbaarst is om zich niet verbonden te voelen met het bedrijf.

 

Als een groot deel van je personeel niet elke dag naar een centraal kantoor komt en in plaats daarvan op afstand thuis werkt, of veel tijd in het veld doorbrengt, moet je speciale aandacht besteden aan wat je kunt doen om ervoor te zorgen dat de communicatie- en werknemersbetrokkenheidsstrategie deze groepen bereikt.

 

Strategieën voor werknemersbetrokkenheid te stimuleren

 

- Ontwikkel duidelijke interne communicatielijnen en voer de strategie effectief uit binnen het bedrijf.

- Maak en bevorder een betere transparantie van de organisatie door middel van communicatie.

- Communiceer effectief bedrijfsplannen en strategieën voor elk lid van het team.

- Stimuleer open communicatielijnen binnen het bedrijf tussen werknemers.

- Gebruik een betrokkenheidsenquête om te weten te komen hoe werknemers zich  voelen.

- Erken de inspanningen van werknemers op verschillende terreinen en zorg ervoor dat werknemers zich gewaardeerd voelen.

- Gebruik een platform voor personeelscommunicatie om je communicatiekanalen te integreren om je werknemersbetrokkenheid te richten, te personaliseren en te meten.

 

Als werknemers geen relevante, accurate, boeiende informatie en instructies krijgen, hoe kun je dan verwachten dat ze hun werk goed doen (laat staan enthousiast zijn over hun werk)? Met de juiste communicatie zullen werknemers de tijd en middelen die ze anders zouden verspillen tot een minimum beperken.

 

Communicatie is ook de sleutel tot het stellen van duidelijke verwachtingen. Als werknemers niet weten wat er van hen wordt verwacht, weten ze niet precies wat ze moeten doen, of wanneer. Communicatie op dit gebied helpt hen wederzijds respect op te bouwen, prioriteiten te stellen en hun werkdagen efficiënt te plannen.

 

Het aanmoedigen van goede werknemerscommunicatie kan een sterke band opbouwen tussen het bedrijf en jullie werknemers en de betrokkenheid van de werknemers vergroten. Met goede communicatie beginnen werknemers zich te identificeren met de visie, waarden en doelstellingen van het bedrijf. Ze zijn dan enthousiast om het beter te doen en raken meer betrokken bij elk aspect van hun werk.

Het team van JaHetwerkt

Team

De artikelen zijn een teamprestatie waarin ieder vanuit zijn kennis en klantervaringen bijdrages levert.

Previous article

Next article

JaHetWerkt Logo
>