Wil je meer weten over deze training?

Neem contact op

Resultaat

  • Deelnemers leren als casus inbrenger elkaar te consulteren waardoor zij zichzelf motiveren om uit hun eigen rotonde denken te stappen.
  • De deelnemers leren een coachende houding aan te nemen door vragen te stellen zonder interpretatie of oordeel en onderzoeken vervolgens het appèl dat het vraagstuk doet op hun eigen ontwikkeling.
  • Onze ervaring is dat het delen van vraagstukken en hier bij stil staan gelijkwaardig gebeurt en dieper gaat dan een gewoon werkoverleg.
  • Deelnemers komen erachter wat hun echte vraag is en gaan met antwoorden en concrete acties om met het probleem om te gaan terug naar hun werkplek.
  • Het delen, reflecteren en zoeken naar antwoorden schept een band en versterkt de groepsvorming wat op haar beurt weer de ontwikkeling in het werk stimuleert.

Verschillende methodieken

HetWerkt maakt gebruik van verschillende methodieken voor het bevorderen van flexibel denken en doen. Elke casus, elke groep deelnemers en elk beoogd resultaat vraagt een passende methodiek. Daar ligt ook voor een deel de rol van de begeleidende facilitator:

zoek de juiste methodiek en werk die uit.

Recente ervaring begeleide intervisies

  • Provincie Overijssel Zwolle, team HRM intervisie
  • Aveleijn Borne, Teamontwikkeling F&A en intervisie
  • Jeugdbescherming Overijssel Hengelo/Zwolle, team HRM supervisie
  • De Posten Enschede, Begeleide Intervise voor Professionals

Specificaties

HetWerkt begeleidt 6-8 keer de bijeenkomsten van 4 tot 6 personen.

Vervolgens leert de groep om na deze serie de intervisie voort te zetten zonder begeleiding. De methodieken zijn dan inmiddels vertrouwd en de deelnemers kunnen zelf de leiding nemen. De ervaring leert dan ook dat discipline van de groep noodzakelijk is om de structuur te handhaven.

Locatie
Regio Twente zoals Oldenzaal, Enschede, Hengelo en Almelo. Maar ook in Deventer en Zwolle

Gerelateerde training

©2018 HetWerkt | Sitemap | Algemene voorwaarden | Privacy | Persberichten