Wil je meer weten over deze coaching?

Neem contact op

Ondersteuning>

Wanneer een medewerker uitvalt vanwege klachten biedt de persoonlijke aanpak van HetWerkt uitkomst. Door een ervaren coach word teen intensief re-integratietraject op maat gestart. De capaciteiten en persoonskenmerken van de werknemer staan centraal.
Het re-integratietraject met een coach van HetWerkt draait om een transparante aanpak en een duidelijk en realistische tijdspad.

De medewerker wordt inzicht gegeven in het eigen gedrag, de keuzes die door hem/haar worden gemaakt en de valkuilen die hij/zij in het werk tegenkomt. Niet alleen door dit inzicht is de medewerker in staat zijn werk te hervatten en niet opnieuw uit te vallen met klachten.

Met alleen “praten over” en analyseren is niet alles op te lossen. Om een duurzame carriere in gezondheid en balans te realiseren is het van belang nieuwe zaken aan te leren en te praktiseren. Nieuw denken en doen bieden je de garantie voor een toekomstige gezondheid.

Vaste onderdelen van het re-integratietraject

  • Ervaring opdoen;
  • Urenopbouw;
  • Energieopbouw;
  • Ontwikkelingen in de praktijk brengen;
  • Oefenen van de verbeterde vaardigheden;
  • Inzicht, analyse en actie.

Je wordt gestimuleerd om met concrete plannen en alternatieven aan de slag te gaan en daarbij is ook praktische ondersteuning mogelijk.
Uiteenlopende modellen en denkwijzen uit de wereld van coaching, psychologie, management, marketing en didactiek zijn getoetst aan het concept: bevorderen van acceptatie, positieve setting, vermogen tot her kaderen, kwaliteiten stimuleren en focus op resultaat.
Alleen die onderdelen die een waardevolle toevoeging bieden, worden ingezet.

De begeleiding van het re-integratietraject richt zich voornamelijk op het ontwikkelingsproces, vanuit de overtuiging dat iedereen zelf over bronnen beschikt om problemen op te lossen en dat zelf ontdekte oplossingen beter werken dan aangereikte wijsheid.

Resultaat 100%

Een succesvolle re-integratie terug naar de eigen werkplek binnen de organisatie zonder een kans op uitval binnen hetzelfde ziektebeeld.

Accreditatie

HetWerkt is sinds 2006 door het UWV geaccrediteerd als samenwerkingspartner.

Specificaties

Trajectduur
Afhankelijk van de casus wordt zowel inhoud als tijdsduur bepaald.

Locatie
Regio Twente zoals Oldenzaal, Enschede, Hengelo en Almelo. Maar ook in Deventer en Zwolle

Gerelateerde coaching

©2018 HetWerkt | Sitemap | Algemene voorwaarden | Privacy | Persberichten