managen ouder team1.jpg

Management

  • Apr 3, 2023
  • Ingezonden door: HetWerkt

Managen ouder wordend team

Als manager is het belangrijk om te kunnen omgaan met een steeds ouder wordend team. In dit artikel verkennen we de voordelen en uitdagingen van het werken met oudere teamleden, en bekijken we hoe je de mensen kunt managen op een manier waar iedereen baat bij heeft.

 

De vergrijzende beroepsbevolking

Volgens een studie op Harvard worden mensen steeds gezonder op latere leeftijd. En we leven ook langer: de levensverwachting is in Nederland de afgelopen 50 jaar gestegen van zeventig naar 78 jaar. De grote babyboomgeneratie is nu 65 jaar en veel ouderen willen blijven werken.

 

Er is ook de financiële noodzaak voor oudere volwassenen om na de traditionele pensioenleeftijd, vanwege de hoge kosten van de inflatie, de soms lagere pensioendekking (vooral na de financiële crisis) en de wens om meer spaargeld te vergaren.

 

Andere mensen willen hun sociale contacten behouden. Uit TNO-onderzoek blijkt zelfs dat blijven werken een positief effect heeft op je geestelijke gezondheid, vooral als je de vrijheid hebt om te kiezen wat je doet. Het resultaat van deze trends is een blijvend en toenemend aantal ouderen op de arbeidsmarkt.

managen ouder team2.jpg

Volg deze acht strategieën om een ouder wordend team effectief te managen:

 

1. Ontploffende mythen

Veel zorgen die managers hebben over het werken met ouderen zijn gebaseerd op veronderstellingen in plaats van op feiten. Er wordt bijvoorbeeld vaak gedacht dat oudere teamleden zich veel ziek melden, het blijkt uit onderzoek dat 50-plussers minder vaak afwezig zijn op het werk.

 

Andere misconcepties zijn er over de productiviteit, inzet en flexibiliteit van ouderen. In feite kunnen ouder wordende teamleden net zo productief en gemotiveerd zijn als hun jongere tegenhangers, en soms zelfs meer.

 

De meesten van ons geloven dat we onbevooroordeeld zijn, en dat we onze beslissingen baseren op feiten in plaats van op stereotypen. Maar iedereen maakt onbewuste veronderstellingen en oordelen. De sleutel tot het omgaan met negatieve overtuigingen over het werken met ouderen is het ontrafelen van mythes. Hier volgen enkele suggesties van Ernst & Young die je met het team kunt gebruiken:

 

1. Erken dat iedereen in je team bepaalde onbewuste vooroordelen heeft.
2. Word je bewust van je eigen overtuigingen door dagelijks je eigen handelingen te evalueren.
3. Ontwikkel mentorrelaties met mensen die meer ervaring hebben.
4. Erken individuele capaciteiten en talenten.
5. Vraag regelmatig feedback over elkaars gedrag binnen je team.

Als je jong bent, is reizen een deel van je opvoeding; als je ouder bent, is het een deel van je ervaring.

2. Een positieve, veilige werkomgeving creëren

Oudere teamleden kunnen zich soms buitengesloten voelen van de kantoorcultuur, vooral wanneer hun collega's veel jonger zijn. Dit kan leiden tot een kloof tussen de generaties en een lagere productiviteit.

 

Zorg dus voor een veilige werkomgeving waarin iedereen zich gewaardeerd, geaccepteerd en opgenomen voelt.

 

Zorg ervoor dat je je bewust bent van je eigen gedrag en dat je eventuele vooroordelen hebt geïdentificeerd waardoor mensen zich buitengesloten voelen. En je kunt anderen macht geven door hen verantwoordelijkheid te geven en hun inbreng te vragen, zodat ze zich vertrouwd en gewaardeerd voelen.

 

3. Omgaan met wrok van jongere collega's

Wanneer jongere mensen zich zorgen maken dat oudere collega's hun baan inpikken of hun promotiekansen blokkeren, is het belangrijk deze veronderstellingen aan te pakken en je teamleden gerust te stellen dat iedereen een kans heeft om vooruit te komen.

 

Je zou ook mentorschap rollen voor oudere teamleden kunnen inzetten, zodat ze hun werk kunnen voortzetten, terwijl jongere collega's de kans krijgen om van hun vaardigheden en kennis te leren. Lees hierover in deze succesvolle businesscase.

 

Vijftig: toch wel oud voor een kind! Herman Brood

4. De relaties verbeteren

Je kan je relatie met oudere teamleden verbeteren door ervaring te respecteren en een sterke leider te blijven. Gebruik de volgende drie benaderingen om vertrouwen tussen generaties op te bouwen:

 

• Vraag om feedback en meningen. Wanneer je samenwerkt met iemand die meer ervaring en kennis heeft dan jezelf, doe dan moeite om zijn of haar input en inzichten te vragen. Je kan je begrip verbeteren en kennis opdoen, en men zal zich gewaardeerd en gewaardeerd voelen.


• Vergeet niet dat je de leiding hebt. Werken met een ouder teamlid kan intimiderend zijn, maar het is belangrijk dat mensen de hiërarchie van het team respecteren. Wees dus niet bang om je teamleden te sturen en te instrueren. Als je begeleiding nodig hebt, kan je de HR-afdeling van je organisatie om ondersteuning vragen.


• Focus op teamdoelen. Wanneer iedereen zich richt op de gedeelde belangen van het team, in plaats van de verschillen, is het gemakkelijker om mensen te motiveren om samen te werken. Het bevredigen van de behoeften van je klanten is de prioriteit.

 

5. Flexibiliteit behouden

Uit onderzoek blijkt dat het aantal werkende vrouwen boven de 55 jaar toeneemt en dat ze moeite kunnen hebben om gezinstaken en werk te combineren. Flexibele werktijden en steun van managers kunnen mensen met mantelzorgtaken de ruimte geven optimaal te werken.

 

Dit kan ook de werktevredenheid verhogen, het absenteïsme verminderen en vertrouwen opbouwen tussen organisaties en teamleden.

 

Houd er rekening mee dat teamleden van elke leeftijd behoefte kunnen hebben aan flexibiliteit, dus ga er niet van uit dat deze eisen leeftijdsgebonden zijn. Je kan overwegen iedereen mogelijkheden te bieden zoals job-sharing, vitaliteitstraining, werktijden, vrijwillige werktijdverkorting, loopbaanonderbreking of flexibiliteit in waar men werkt.

 

6. Betrek de HR-afdeling van je organisatie erbij

Ouderen kunnen terughoudend zijn om persoonlijke zaken die hun werk beïnvloeden, zoals gezondheidskwesties, te bespreken. Raadpleeg daarom de HR-afdeling van jouw organisatie en overweeg een personeelsvertegenwoordiger of vakbondslid aan te moedigen om een brug te vormen tussen oudere en jongere teamleden.

managen 3.jpg

7. Ondersteuning bieden

Het is belangrijk om elk teamlid aan te moedigen om hun maximale prestaties en productiviteit te bereiken, afgezien van hun leeftijd. Overweeg daarom een ondersteuningsprogramma te ontwikkelen om problemen met werkdruk en personeelstevredenheid aan te pakken. Dit moet gebaseerd zijn op de huidige realiteit en wat je schat dat de werkdruk van mensen in de toekomst zal zijn, en het moet je verwachtingen voor ieders prestaties duidelijk maken.

 

8. Luisteren en aanpassen

Iedereen heeft andere behoeften en werkvoorkeuren. Ga er dus niet van uit dat iedereen het rustiger aan wil doen, minder uren wil werken of het werk wil opgeven zodra hij of zij de pensioengerechtigde leeftijd bereikt.

 

Overweeg hoe je tegemoet kunt komen aan deze veel voorkomende verzoeken van oudere werknemers:

 

• De mogelijkheid om bestaande vaardigheden en ervaring te gebruiken.
• Een waardevolle baan.
• Flexibele verlofregelingen.
• Gewaardeerde financiële voordelen.
• Een participatieve en vriendelijke woon-werkcultuur.
• Flexibele werkregelingen.


Door proactief te zijn en de waarde van al je mensen te erkennen, kun je het beste in je ouder wordende teamleden naar boven halen. Dit zal ervoor zorgen dat iedereen productief, coöperatief en gelukkig is op het werk, afgezien van hun leeftijd.

 

Kernpunten

Ondanks de stereotypen over oudere teamleden kunnen en willen veel mensen een bijdrage leveren aan het personeelsbestand naarmate ze ouder worden.

 

Door ervoor te zorgen dat je zich bewust bent van individuele behoeften en leeftijd gerelateerde vooroordelen binnen je organisatie, kan je een groep mensen van verschillende leeftijden managen op een manier waar ze hun hele werkzame leven profijt van zullen hebben.

Het team van JaHetwerkt

Team

De artikelen zijn een teamprestatie waarin ieder vanuit zijn kennis en klantervaringen bijdrages levert.

Previous article

Next article

JaHetWerkt Logo
>