cultuur 1.jpg

Management

  • Apr 24, 2023
  • Ingezonden door: HetWerkt

Cultuurverandering

Om je bedrijfscultuur te veranderen in een cultuur die uitdagend, lonend en positief is, vraag dan eerst: Wat betekent culturele transformatie binnen de werkplek?

 

De cultuur van je bedrijf moet voortdurend worden getransformeerd op basis van de waarden en de organisatie van het bedrijf. Hoe wordt dit beloond? Door een cultuur te ontwikkelen die op waarden is gebaseerd en die succes op lange termijn stimuleert.

 

Om de cultuur van je bedrijf te veranderen, moet je de waarden en overtuigingen ervan weerspiegelen in elk beleid, elke verbintenis, elk proces en elk gedrag.

 

Wanneer je organisatie een succesvolle culturele transformatie ondergaat, zal je medewerkers hebben die weten waar ze voor staan, wat haar definieert en wat haar onderscheidt van andere organisaties.

cultuur 2.jpg

Culturele transformatie heeft vele voordelen.

Een uitgebreidere beschouwing van het belang van de culturele transformatie van een bedrijf is noodzakelijk om de voordelen ervan te begrijpen.

 

Wanneer werknemers zien dat een succesvolle culturele transformatie de mensen en de organisatie ten goede komt, zijn ze meer gemotiveerd om het beste van zichzelf te geven. Werknemers een uitgebreid inzicht geven in de voordelen van culturele transformatie is de sleutel om hen ertoe te bewegen de nodige veranderingen door te voeren.

 

Organisaties kunnen op de volgende manieren profiteren van culturele transformatie:

 

1. De werkcultuur speelt een belangrijke rol bij zaken als behoud van werknemers, productiviteit en efficiëntie. Een positieve werkcultuur is belangrijk voor het bereiken van een cultuuromslag.
 

2. Het verbeteren van de werknemerstevredenheid: Door de bedrijfscultuur te veranderen, kun je de werkplek inclusiever maken. Daardoor zullen je werknemers zich meer verbonden voelen met het succes van de organisaties zichzelf eerder als activa dan als passiva beschouwen.
 

3. Verbetering van de productiviteit en efficiëntie van het bedrijf: Gelukkige werknemers zijn productieve werknemers. Daarover bestaat geen twijfel. Een culturele transformatie zal personeel motiveren en ertoe aanzetten harder te werken.


Langetermijndoelstellingen, teamwerk, een gedeelde visie en het geluk van de werknemers zullen de drijvende factoren zijn voor de cultuur van een werkplek. Deze ontwikkelt zich van een die wordt gevoed door concurrentie, kortetermijndenken en voorzichtigheid.

Verandering zal niet komen als we wachten op een andere persoon of een andere keer. We zijn degene waarop we hebben gewacht. We zijn de verandering die we zoeken. Barack Obama

Organisatiecultuur: Hoe dit te veranderen

Beslis waar te beginnen. Om dit te bereiken moet het leiderschapsteam van je organisatie haar prestaties onderzoeken en nagaan hoe haar werknemers zich zouden voelen als ze optimaal zou presteren.

 

Hier zijn enkele vragen die je het leiderschapsteam zou kunnen laten beantwoorden:

 

• Welk gedrag zou ons bedrijf moeten aannemen om de gewenste culturele transformatie te bereiken?
• Welke nieuwe gedragingen kunnen ontstaan?
• Is er een manier om bepaald gedrag uit te schakelen?


Je moet het huidige gedrag identificeren en vergelijken met het gewenste gedrag om een beeld te krijgen van de cultuur die je wilt dat jouw bedrijf en je werknemers cultiveren.

 

Maak dan een effectieve strategie en een actieplan afgestemd op je organisatiedoelstellingen. In de volgende stap ontwikkel je een strategie die de gewenste cultuur in je organisatie weerspiegelt.

Alles wat beweegt, verandert. Armando

Je moet je dus richten op het verbeteren van enkele belangrijke aspecten en het versterken van de sterke punten van je bestaande cultuur. Het is noodzakelijk dat jerealistische en haalbare doelstellingen vaststelt nadat je hebt bepaald wat je wilt bereiken.

 

1. Leiderschap: Organisaties hebben personen nodig die nieuwe gedragingen en normen kunnen modelleren, en mensen effectief kunnen managen, om de verschillende aspecten van verandering in goede banen te leiden.

 

2. Structuur en Processen: Om culturele verandering te bevorderen, moeten de verantwoordingsplicht en autoriteit worden afgestemd op het gewenste gedrag en de normen.

 

3. Het behouden van het juiste personeel: Het is van vitaal belang dat de juiste mensen worden aangenomen in de functies die nodig zijn om de veranderingen door te voeren.

 

4. Betrouwbare en competente aanwervingen: In tijden van verandering binnen een organisatie is het vaak nodig om nieuwe strategieën voor competentieontwikkeling te ontwikkelen voor werknemers en managers.

 

5. Uitzonderlijk en ervaren management: Werkgevers kunnen hun werknemers begeleiden naar "juist" gedrag door middel van prestatiemanagement, het stellen van doelen, regelmatige beoordelingen en coaching.

 

6. Duidelijke communicatie altijd: Een systematisch communicatiesysteem afgestemd op de behoeften van werknemers in verschillende afdelingen zal nuttig zijn voor het bevorderen en volhouden van gedragsveranderingen binnen een organisatie.

 

De sleutel tot succes is het bijhouden van de vooruitgang. Om het succes van deculturele transformatie te beoordelen, moet je de vooruitgang bijhouden.

Om te zien waar de transformatie slaagt en waar ze verbetering behoeft, moet je elk onderdeel ervan nauwgezet meten, zoals je zou doen wanneer je een nieuwe strategie of campagne implementeert.

cultuur 3.jpg

Vier elementen moeten worden gemeten als onderdeel van het transformatieproces:

- Gedrag van teamleden dat de prestaties beïnvloedt: Welke gedragsveranderingen hebben teamleden vertoond tijdens het reageren op de transformatie? In het proces om de normen voor klantenservice te verbeteren en ze af te stemmen op het merk, houden managers zich bezig met teamleden die betrokken zijn bij de transformatie?

 

- Monitor de prestaties: Welke Key Performance Indicators deden het goed in het eerste kwartaal? Zijn de groeidoelstellingen gehaald? Zijn er redenen voor gemiste doelstellingen?

 

- Stel realistische mijlpalen en tijdlijnen vast: Wanneer je tijdens de strategiefase realistische verwachtingen stelt, zullen de mijlpalen je verwachtingen weerspiegelen. Hoever ben je bijvoorbeeld met de uitvoering van je nieuwe beleid over de aanwerving van diversiteit? Welke stappen hebben de belanghebbenden genomen om het beleid uit te voeren?

 

- Culturele houdingen: Zijn ze verbeterd? Blijkt uit personeelsenquêtes dat de cultuur is veranderd? Je kunt het succes van een culturele transformatie niet beoordelen zonder je inspanningen te evalueren.

 

Veranderingen in het traject van een bedrijf kunnen op andere manieren worden doorgevoerd, maar alleen verandering op lange termijn kan worden bereikt door culturele transformatie. Daar is tijd voor nodig.

 

Na verloop van tijd veranderen culturen. Ontwikkel in plaats daarvan een plan om die verandering binnen een redelijk tijdsbestek door te voeren. Het is absoluut noodzakelijk dat iedereen in je team een rol speelt om de cultuuromslag te doen slagen, van bestuurder tot nieuwste werknemer.

 

Het is ook noodzakelijk dat je de voortgang volgt om te weten of de verandering succesvol is geweest of dat je de strategie voor het waarborgen van culturele verandering moet herzien.

Het team van JaHetwerkt

Team

De artikelen zijn een teamprestatie waarin ieder vanuit zijn kennis en klantervaringen bijdrages levert.

Previous article

Next article

JaHetWerkt Logo
>