CIA 1.jpg

Timemanagement

  • Jan 4, 2023
  • Ingezonden door: HetWerkt

CIA model timemanagement

Velen van ons hebben een druk leven en een drukke geest. We denken misschien dat hoe meer we doen, hoe meer we zullen bereiken. Maar er kan een moment komen waarop de taken en zorgen zich beginnen op te stapelen, en de last van de dingen die we denken te moeten doen, te zwaar wordt.

 

We beginnen ons overweldigd te voelen, en dat kan stress veroorzaken. Maar we kunnen de last verlichten door onze aandacht te verleggen van de eisen die ons angstig maken naar onze antwoorden op die eisen.

 

In dit artikel onderzoeken we hoe we met overweldiging kunnen omgaan met behulp van het Control Influenceer Accept (CIA) model.

CIA2.jpg

Hoe voelt het om overweldigd te zijn?

Veel mensen proberen te veel te doen. Je kunt bijvoorbeeld een veeleisende baan combineren met zorgverantwoordelijkheden en het moeilijk vinden “om nee" te zeggen, zelfs als je het moeilijk hebt. Of je maakt je voortdurend zorgen over mondiale kwesties zoals mensenrechten of klimaatverandering. 

 

Dit alles kan ons overweldigen. We voelen ons paniekerig en gespannen. We kunnen prikkelbaar worden, losgeslagen en zelfs ziek. We verliezen ons gevoel van helderheid en ons vermogen om verstandige beslissingen te nemen.

 

De beste manier om overweldigende situaties het hoofd te bieden is een stap terug te doen, de situatie rationeel te overwegen en je opties te onderzoeken. In het volgende hoofdstuk bekijken we hoe je dit kunt doen met behulp van het Control Influence Accept model. 

 

Tip:

Er zijn vele andere middelen die je kunt gebruiken om gevoelens van stress en angst te bestrijden. Deze omvatten:

• Op actie gebaseerde strategieën, zoals Klantgericht werken of prioriteiten stellen
• Op perceptie-gebaseerde oefeningen, zoals Positief Denken of Omgaan met zelfsabotage
• Omgangsstrategieën; intervisie of Ontspanning vinden

De tijd die je aan jezelf besteed is nooit verspild.

Let op:

Langdurige stress kan leiden tot ernstige gezondheidsproblemen. Het advies in dit artikel een positief effect kan hebben op het verminderen van stress, is het slechts een leidraad. Als je je zorgen maakt over stress gerelateerde ziekten, of als stress een groot of aanhoudend ongeluk veroorzaakt, moet je het advies inwinnen van gekwalificeerde gezondheidswerkers.

 

Wat is het Control Influence Accept Model?

Het CIA-model werd voor het eerst ontwikkeld door HR-specialist Neil Thompson en docente sociaal werk Sue Thompson in hun boek "The Critically ReflectivePractitioner" uit 2008. Het is een veelzijdig hulpmiddel voor tijd- en stressmanagement dat drie manieren aangeeft waarop je op uitdagingen kunt reageren:

 

1. Beheers ze: identificeer de elementen van de situatie die je kunt beheersen.


2. Beïnvloed ze: identificeer de elementen die je niet kunt controleren, maar die je wel kunt beïnvloeden.


3. Accepteer ze: identificeer de elementen die je niet kunt controleren of beïnvloeden, en pas je zo aan.


Als je deze drie mogelijke reacties begrijpt, kun je problemen gemakkelijker relativeren en een idee krijgen van wat je wel en niet kunt bereiken. Dit stelt je in staat je inspanningen te concentreren waar ze het meeste effect hebben, en om stress te verminderen.

 

Laten we elk van de drie aspecten van het CIA-model nader bekijken:

 

1. Verminder overweldiging door controle te nemen

Identificeer de kwesties of elementen van de situatie die je kan beheersen. Je kunt bijvoorbeeld middelen inzetten om een probleem op te lossen. Of, als je met meerdere taken moet jongleren, kun je delegeren of proberen je deadlines te verlengen.

 

Zelfs in situaties waarin de omstandigheden echt tegen je lijken samen te spannen, kun je nog steeds je eigen emoties en gedrag controleren. Je kunt bijvoorbeeld de wereldwijde verspreiding van COVID-19 niet controleren, maar je kunt wel sociale afstand nemen en vaker je handen wassen om jezelf te beschermen.

 

Tip:

Als je een manager bent, wordt van je verwacht dat je verantwoordelijkheid neemt en de controle over elke situatie op je neemt. Maar leidinggeven betekent niet dat je alle antwoorden hebt, en het is geen teken van zwakte of onbekwaamheid om dat toe te geven.

Te leven is een gunst, te weten hoe is een kunst - Toon Hermans

2. Gebruik je invloed om je minder overweldigd te voelen

Zelfs als je je omstandigheden niet onder controle hebt, kun je ze misschien toch beïnvloeden. Misschien heb je gespecialiseerde kennis die anderen kan helpen om een bepaald probleem op te lossen, bijvoorbeeld. Een situatie beïnvloeden betekent niet dat je de leiding moet nemen. Het kan gewoon betekenen dat je weet tot wie je je moet wenden voor hulp of advies.

 

Maar zorg ervoor dat je je invloedrijke macht positief gebruikt. Vermijd het te gebruiken om te manipuleren mensen of om je eigen behoeften te dienen, omdat dit je reputatie kan schaden, reputatie en wantrouwen veroorzaken.

 

3. Accepteren of aanpassen aan de situatie

Soms gebeuren er dingen die je niet kunt controleren of beïnvloeden, zoals stijgingen en dalingen van de markt- of pandemieën.

 

Als dat gebeurt, is zeggen "Ik accepteer dit" geen teken dat je ineffectief, passief of lui bent. Het is een teken van bewustzijn, volwassenheid en intelligentie. Het laat zien dat je je beperkingen begrijpt en dat je prioriteiten kunt stellen en praktische beslissingen kunt nemen.

 

Veel gebruikers van het CIA-model geven de voorkeur aan de term "aanpassen" in plaats van "accepteren". Je kunt de situatie misschien niet veranderen, maar je hebt wel de macht om je reactie erop te veranderen. Door dit te doen laat je zien dat je in staat bent om problemen achter je te laten in plaats van eraan vast te zitten.

 

Controle Invloed Accepteren Oefening

Je kunt een diagram zoals dat in figuur 1 hieronder gebruiken om jezelf of een ander te helpen het Control Influence Accept Model toe te passen op je eigen leven of op een groepsprobleem.

1D71C14D-3E6C-4BD4-B2F0-03FB47283600.jpg

Het Control Influence Accept Model: uit 'The Critically Reflective Practitioner' van Thompson, S. en Thompson, N. (2008) © Basingstoke: Palgrave Macmillan.

 

Volg deze vier stappen de volgende keer dat je een situatie wilt aanpakken die overweldigend is geworden:

 

1. Beschrijf de situatie. Wat is er gebeurd en waarom is het moeilijk geworden? Noem elk aspect dat het overweldigend maakt. Een Olifantenlijst oefening kan hier nuttig zijn. Dit moedigt mensen aan om openhartig te zijn over de problemen waarmee ze geconfronteerd worden - met andere woorden, om de "olifant in de kamer" te benoemen.


2. Sorteer en plaats de items op het diagram. Zodra je jouw w lijst hebt ingevuld, schrijft je elk item op een apart plakbriefje en plaats je het op het gebied van het diagram waar het thuishoort – controle, invloed of accepteren/aanpassen. Je kant ook het interactief diagram om dit te doen.


3. Overweeg elk punt op zijn beurt. Vraag jezelf of bespreek met je team of het iets is dat je realistisch gezien kunt beheersen. Kun je het probleem oplossen met bestaande middelen? Of heb je hulp van buitenaf nodig? Als je denkt dat je zelfs maar een deel van het probleem kunt beheersen, plaats het dan in het gedeelte Controle van het diagram. Als je denkt dat de situatie buiten je macht ligt, bedenk dan of je er invloed op kunt uitoefenen.

 

Beschik je bijvoorbeeld over nuttige vaardigheden of kennis die je aan iemand anders kunt doorgeven om het probleem op te lossen? Zo ja, voeg dit toe aan het gedeelte Invloed van het diagram. Plaats de resterende problemen in het gedeelte Accepteren/Aanpassen van het diagram.


4. Onderneem actie. Wanneer je klaar bent met het sorteren van de problemen, pak dan elk deel van je diagram op zijn beurt aan, te beginnen met de dingen die je kan controleren.


Handelen naar wat je kunt controleren of beïnvloeden. Plan je reactie op de situatie zorgvuldig, en blijf controleren of wat je wil doen realistisch is. Het is de moeite waard enkele Smart-doelen te stellen om jezelf op het goede spoor te houden als het proces waarschijnlijk lang zal duren of moeilijk zal zijn.

 

Vergeet niet dat je vermogen om de situatie te beïnvloeden afhangt van uw bekwaamheid en betrouwbaarheid. Gebruik dus je deskundigheid en referentiekracht, en toon integriteit.

 

Overschat het gewicht van je eigen mening niet, anders kunnen mensen jouw als arrogant beschouwen en niet meer luisteren! Maar als je zeker weet dat je gelijk hebt, en je bent ervan overtuigd dat je vaardigheden en kennis kunnen helpen, wees dan niet bang om assertief te zijn.

 

Leren accepteren en aanpassen

In het reine komen met iets wat je niet kunt controleren of beïnvloeden kan moeilijk zijn. Het kan je vertrouwen schaden en je incompetent of machteloos doen voelen. Probeer het met positieve affirmaties om je gevoel van eigenwaarde te versterken. En onthoud dat het veel gezonder en productiever is om je energie te steken in iets wat je wel kunt bereiken dan te blijven werken aan iets wat je niet kunt.

 

Ook al voelt de situatie onontkoombaar, probeer creatief na te denken over hoe je het in de toekomst anders zou kunnen doen. Neem de tijd om Timemanagement vaardigheden, zoals je prioriteiten opnieuw te evalueren en je persoonlijke doelen bij te stellen, in te zetten. Kun je misschien een nieuwe vaardigheid leren, nieuwe verantwoordelijkheden op je nemen of zelfs je functie veranderen?

 

Kernpunten

Wanneer te veel taken, verantwoordelijkheden en zorgen zich opstapelen, is het gemakkelijk om je overweldigd en gestrest te voelen. We kunnen angstig worden, minder productief en minder goed in staat om beslissingen te nemen.

 

Eén manier om overweldiging te verminderen is de problemen waarmee je wordt geconfronteerd te verwerken met behulp van het Control Influence Accept/Adaptmodel.

 

Ze stellen voor dat er drie manieren zijn om naar een probleem te kijken:

 

1. Controle: Je gebruikt je vaardigheden en kennis om het probleem op te lossen.
2. Invloed: Je gebruikt je deskundigheid om anderen te adviseren en hun beslissingen te beïnvloeden om het probleem op te lossen.
3. Accepteren/aanpassen: je accepteert dat je de situatie niet kunt controleren of beïnvloeden, en past je eraan aan.

Het team van JaHetwerkt

Team

De artikelen zijn een teamprestatie waarin ieder vanuit zijn kennis en klantervaringen bijdrages levert.

Previous article

Next article

JaHetWerkt Logo
>