Nederlands

Persoonlijk leiderschap: (h)erken en overwin weerstand


Persoonlijk leiderschap: wat houdt dat precies in? Je gelooft in je eigen capaciteiten, weet dit uit te stralen en anderen hierin mee te nemen om zo tot je doelen te komen. Goed persoonlijk leiderschap is onmisbaar voor wie leidinggeeft of een team aanstuurt.

Zonder persoonlijk leiderschap heb je moeite om je doelen te realiseren. Met andere woorden: je ervaart weerstand op het pad naar je doel(en) toe. Het overwinnen van weerstand is dan ook een belangrijke eerste stap.

Persoonlijk leiderschap ontwikkelen in vijf stappen

Weerstand overwinnen is niet iets waar iedereen van nature goed in is. In opleidingen word je vaak overladen met kennis: je ontwikkelt je tot een capabele professional, maar die theoretische kennis omzetten in concrete resultaten is lastig.

Dit heeft vaak met weerstand te maken.

Wie leert je omgaan met die weerstand? Wie leert je om jouw sterke eigenschappen aan te wenden, de situatie de baas te zijn en mensen mee te krijgen in jouw richting?

Afbeelding met persoon, geel, binnen, vasthouden

Er is vaak onvoldoende aandacht voor persoonlijk leiderschap en daar kom je vaak achter op het moment dat je dit het meeste nodig hebt.

Persoonlijk leiderschap kun je ontwikkelen. Voor de één zal dit eenvoudiger gaan dan voor de ander, maar het zit in iedereen. Je moet het alleen naar boven weten te halen en gelukkig zijn daar manieren voor.

Alles begint bij het herkennen en erkennen van de weerstand. Wanneer je weerstand herkent en erkent heb je de eerste stap gemaakt naar een oplossing.

Zonder wrijving geen glans” zegt men wel eens.

De wrijving is er: hoe kom je tot glans?

Ik hanteer vijf stappen om jouw persoonlijk leiderschap te ontwikkelen. Weerstand is lastig, het roept gevoelens op, maar met dit vijfstappenplan overwin je de weerstand.

Ik leg je het plan uit aan de hand van een casus.

Casus: het probleem van Annet
Annet is een ervaren, 48-jarige manager die leiding geeft aan een team van 15 hoogopgeleide technische specialisten. Allen zijn dit zeer getalenteerde en capabele professionals.

Zoals elk team bestaat ook dit team uit mensen met verschillende achtergronden en verschillende persoonlijkheden. Annet kan hier prima mee omgaan, maar merkt dat er een splitsing is in de groep.

De groep bestaat voor ongeveer de helft uit ervaren oudgedienden en voor de andere helft uit jong talent. Tussen deze twee groepen botst het dagelijks. Annet constateert dit en ziet hoe projecten en processen niet optimaal verlopen en afspraken niet worden nagekomen.

Tijdens de wekelijke meeting staan deze twee groepen steevast lijnrecht tegenover elkaar, waarbij vooral de groep met oudere teamleden de ideeën van de groep met jongere teamleden aanvalt.

Als onderliggende problemen signaleert Annet gevoelens van jaloezie, onmacht, irritatie en angst voor verlies van de positie.

Ze merkt dat zij beter werkt met de groep jongere teamleden en zou diep van binnen eigenlijk wel willen dat de ouderen haar team zouden verlaten.

 

De oplossing: vijf stappen voor groei

Wanneer je de vijf stappen uit de management coaching toepast op deze casus, zie je hoe je weerstand kunt overwinnen, persoonlijk leiderschap kunt ontwikkelen en je doelen zult realiseren.

 

Stap 1

Stap 1: Het signaal van weerstand herkennen en erkennen in het patroon

Annet herkent waar haar weerstand vandaan komt, namelijk irritatie richting de groep oudgedienden. Wanneer zij verder denkt, erkent zij dat die weerstand ook te maken heeft met het feit dat zij zichzelf bedreigd voelt door deze groep en dat zij de wens heeft om zelf meer gewaardeerd te worden in de organisatie.

 

Stap 2

Stap 2: Acceptatie van de situatie zoals deze is

Nadat Annet gesproken heeft over de situatie en dieper is ingegaan op de constateringen uit stap 1, begon zij in te zien dat het gedrag van de oudgedienden te maken had met (de angst voor) het verlies van hun positie en hun aanzien binnen de organisatie. Na een reorganisatie maakten enkele jonge talenten stappen binnen het bedrijf; de oudgedienden voelden zich hierdoor bedreigd. Annet begon in te zien dat zij zelf ook een rol speelde in de situatie die was ontstaan.

 

Stap 3

Stap 3: Verbinding met de teamleden

Annet wilde een oplossing voor de situatie en was vastberaden om het hele team beter samen te laten werken. Hiertoe ging zij het gesprek aan met de ervaren teamleden. In dit gesprek stelde zij zich kwetsbaar op en stelde zij zich open voor de situatie en gevoelens van de leden van haar team. Steeds meer feiten, maar ook gevoelens en onuitgesproken irritaties kwamen bovendrijven. Door een dag met elkaar door te brengen, elkaar beter te leren kennen en open en eerlijk over de situatie en de gevoelens te spreken, groeide de band en het onderlinge respect en kon de samenwerking verbeterd worden.

 

Stap 4

Stap 4: Integratie van de delen in het team

Omdat belangrijke punten waren besproken en blokkades waren weggenomen, verbeterde de samenwerking in het team. Het team ging meer als één werken en Annet kon zich meer gaan richten op haar eigen ontwikkeling en doelen.

 

Stap 5

Stap 5: Synthese als resultaat

Terwijl Annet weer ruimte heeft om aan haar eigen ontwikkeling en doelen te werken, is er sprake van een veel betere synthese in het team. Er ontstaan eenvoudiger initiatieven en samenwerkingen en Annet hoeft niet meer te fungeren als smeermiddel of brandjes te blussen. Iedereen presteert beter en werkt prettiger: de individuele teamleden, het hele team én Annet.

teamontwikkeling Met de groetjes van Annet

 

Aan jou de keuze: opgeven of overwinnen

Wanneer je wordt geconfronteerd met weerstand, kun je opgeven of weerstand overwinnen.

Weerstand overwinnen is de eerste stap naar het ontwikkelen van meer persoonlijk leiderschap.

Annet koos ervoor om de confrontatie aan te gaan en de weerstand te overwinnen. Het was niet eenvoudig, maar uiteindelijk profiteert iedereen hiervan; niet in de laatste plaats Annet zelf.

Wil jij ook jouw weerstand overwinnen en nog meer persoonlijk leiderschap ontwikkelen?

Ik geef coaching en teamontwikkeling in de regio Twente (steden als Oldenzaal, Enschede, Almelo, Deventer, Hengelo en Zwolle).

 

Waar je ook tegenaan loopt: je kunt dit overwinnen. Ga de confrontatie aan, ontwikkel jezelf en ervaar hoe je dankzij je persoonlijk leiderschap prettiger werkt, effectiever leidinggeeft en nog beter presteert.

 

Armanda Arps is team en managementcoach en haar klanten zijn executives zoals teamleiders, managers, senior-adviseurs en directeuren, die succesvol zijn omdat zij willen groeien en zichzelf   verder ontwikkelen als team, professional en als mens.

 

©2018 HetWerkt | Sitemap | Algemene voorwaarden | Privacy | Persberichten