Nederlands

De vier factoren van een succesvolle teamontwikkeling


Teamontwikkeling is het geheim om een team optimaal te laten presteren. Wat zijn nu precies de ingrediënten van dit “geheim”? Als iedereen deze zou kennen, zouden alle teams perfect samenwerken en de optimale resultaten boeken, maar zo eenvoudig is het niet.

Het presteren van een team is van vele factoren afhankelijk. Kijk maar naar voetbal voor een treffend voorbeeld: sommige teams kopen voor honderden miljoenen aan ’s werelds beste spelers, stellen een gerenommeerde coach aan en investeren in een hypermodern trainingscomplex… en toch worden ze wéér geen kampioen. Hoe kan dit?

teamontwikkeling

Alle voorwaarden voor succes lijken aanwezig, maar toch mist er iets. Daarom is teamontwikkeling zo belangrijk: een team is meer dan een collectie individuen.

De manier van leidinggeven, groepsdynamiek, veelzijdigheid en complementaire eigenschappen maken allemaal een belangrijk deel uit van een team. De mix van dit alles is bepalend. Als je de elf beste voetballers ter wereld bij elkaar in een elftal zet, betekent dit niet automatisch dat zij ook kampioen worden.

Zo is het ook met jouw team: om het team optimaal samen te laten werken en te laten renderen, heb je meer nodig dan alleen getalenteerde individuen. Een goede teamontwikkeling is de sleutel.

De Haan en Beerends hebben in 2012 vier succesfactoren van effectieve teams beschreven.

Deze vier factoren zijn allesomvattend en overstijgen het individu. Daarentegen zorgen zij er wel voor dat alle individuen optimaal tot hun recht komen.

Juist dat is wat zo belangrijk is in teams.

Je wilt teams creëren die samenwerken, die een gemeenschappelijk doel hebben, waarin mensen zich belangrijk voelen en waarin zij de ruimte hebben om hun kwaliteiten te ontplooien en eventuele tekortkomingen kunnen aanvullen met de capaciteiten van anderen.

Als je deze vier succesfactoren voor een succesvolle teamontwikkeling onder de loep neemt en hiermee binnen jouw organisatie aan de slag gaat, zul je merken dat er enorme vooruitgang te boeken is.

 

1.  De meetlat

Hoe bepaal je prestaties en succes als je niet weet hoe je deze moet meten? Op basis van welke criteria kun je zeggen dat een team goed functioneert? De eerste stap in een succesvolle teamontwikkeling is het bepalen van de meetlat:

het definiëren   en vastleggen van de doelen.

Volgens De Haan en Beerens vormt de meetlat de “harde structuur” in de organisatie. De harde structuur omvat alles wat is vastgelegd in plannen, afspraken, roosters en systemen. Bij onduidelijkheid vormt deze harde structuur dus houvast. Hieruit komen doelen voort die zijn geformuleerd op gebied van inhoud (wat?) en proces (hoe?).

Stel je eens voor dat een meetlat in de organisatie ontbreekt. Dat hoef jij je waarschijnlijk niet eens voor te stellen: binnen veel organisaties is dit ook daadwerkelijk zo.

Vraag aan werknemers of teamleden of zij vinden dat de organisatie succesvol is. Je zult ongetwijfeld verschillende antwoorden te horen krijgen. Dit komt voort uit het feit dat ieder individu zijn of haar eigen meetlat hanteert omdat een overkoepelende meetlat ontbreekt. De een vindt dat er geen sprake is van succes omdat de omzet achterblijft bij de verwachting. De ander vindt dat er geen sprake is van succes omdat er onvoldoende ruimte is voor persoonlijke ontwikkeling, en weer een ander vindt dat er wel sprake is van succes omdat het bedrijf is gegroeid ten opzichte van vorig jaar.

Wanneer je als organisatie een duidelijke meetlat hebt, weet iedereen die onderdeel van de organisatie is wat belangrijk is en wat de doelen zijn. Hiermee heb je direct een mooie brug naar het tweede punt te pakken: eigenaarschap.


2. Eigenaarschap

Eigenaarschap moet je niet te letterlijk nemen: niet iedereen is eigenaar van het bedrijf. Eigenaarschap draait om verbondenheid en betrokkenheid. In een gezonde situatie voelt iedere weknemer of ieder teamlid zich eigenaar van de doelen, de resultaten en het proces in het team. Met andere woorden:

mensen voelen een verantwoordelijkheid en hebben een intrinsieke motivatie om te presteren. Commitment maakt een belangrijk onderdeel uit van een succesvolle teamontwikkeling.

Wanneer mensen zich niet verbonden voelen met de doelen en geen betrokkenheid voelen met het bedrijf, als zij aldus geen eigenaarschap ervaren, werkt dit ondermijnend voor het groepsgevoel en de prestaties. Het kan zelfs demotiverend werken.

Vraag iemand zonder gevoel van eigenaarschap waarom hij of zij iets doet en het antwoord zal ongeveer zo luiden: “omdat de directie dat wil”.

Stel je deze vraag aan iemand met gevoel voor eigenaarschap en je zult antwoorden krijgen als: “omdat ik de targets wil overtreffen”, “omdat ik het bedrijf wil helpen groeien” of “omdat ik het belangrijk vind dat onze klanten tevreden zijn.”

Zie je het verschil?

Werknemers of teamleden met gevoel van eigenaarschap willen presteren omdat zij achter de doelen staan en zich betrokken voelen bij het succes van de onderneming.

Of mensen eigenaarschap ervaren is volgens Meijer en Mulder (2015) afhankelijk van drie systemen: structuur, communicatie en opvattingen. Als leidinggevende, maar ook als team kun je invloed uitoefenen op deze systemen om het gevoel van eigenaarschap te garanderen.


3. Hier en nu

 Je kunt als organisatie prachtige doelen hebben, maar het is niet verstandig om alleen maar vooruit te kijken. Als organisatie, maar zeker ook als manager of teamleider, is het van cruciaal belang om stil te staan bij het hier en nu.

Waar is iedereen mee bezig?

Welke patronen en interacties signaleer je in het team?

Maak deze constateringen zichtbaar in de dagelijkse communicatie. Dit is niet alleen goed voor de sfeer en prestaties;

je voorkomt ook problemen.

Stel je voor dat er in een organisatie geen aandacht is voor hier en nu: de focus ligt alleen op de langere termijn. Dagelijks spelen er processen en zijn er aandachtspunten, maar als hier door de leiding geen aandacht aan wordt besteed, dan raken mensen gedemotiveerd, zullen de prestaties hieronder leiden en ontstaan er misschien wel problemen.

Onderdeel van een goede teamontwikkeling is een continue focus op zaken die spelen. Zorg ervoor dat in het team dagelijks wordt gecommuniceerd over actuele zaken.


4. De ijsberg

Veel organisaties voldoen aan de eerste drie punten, waarom is de teamontwikkeling dan toch nog niet optimaal?

De vierde succesfactor is een zeer belangrijke: de ijsberg. Je bent vaak geneigd te kijken naar gedrag “boven de waterlijn”: de zichtbare prestaties, kennis en vaardigheden. Dit is het zichtbare succes, maar wat ligt hieraan ten grondslag? “Onder de waterlijn” vind je namelijk de invloeden die de resultaten boven de waterlijn beïnvloeden:

Eigenschappen, drijfveren, opvattingen en waarden.

Wanneer er onvoldoende aandacht is voor de “onzichtbare” factoren onder de waterlijn, zullen de zichtbare factoren nimmer optimaal kunnen zijn.  Veel van wat zich onder de waterlijn (het gedeelte van de ijsberg dat je niet ziet) bevindt, is onbewust.

Een goede teamleider maakt zijn/haar team hiervan bewust, maak het bespreekbaar en beïnvloedt dit in positieve zin.

Leer het maximale uit je team halen

Wil je het maximale uit je team leren halen en zorgen voor een optimale teamontwikkeling?

Ik geef coaching en teamontwikkeling in de regio Twente (steden als Oldenzaal, Enschede, Almelo, Deventer, Hengelo en Zwolle).

Ben jij het volgende team?

Armanda Arps is team en managementcoach en haar klanten zijn executives zoals teamleiders, managers, senior-adviseurs en directeuren, die succesvol zijn omdat zij willen groeien en zichzelf   verder ontwikkelen als team, professional en als mens.

 

©2018 HetWerkt | Sitemap | Algemene voorwaarden | Privacy | Persberichten