Nederlands

Management coaching: buig een klaagcultuur om in een succescultuur


Management coaching is uitermate geschikt voor managers die stappen willen zetten in hun ontwikkeling en de prestaties van henzelf, maar ook die van hun team willen verbeteren. Dit vereist lef, want een manager krijgt heel wat voor de kiezen en moet vaak dealen met dingen waar zijn/haar team niet bij stilstaat.

Goed leidinggeven betekent om kunnen gaan met zaken die door anderen niet gesignaleerd worden of waar zij geen oplossingen voor hebben. Als manager zul jij je nek uit moeten steken, het voortouw moeten nemen en verandering moeten initiëren. Maar hoe doe je dit?

Management coaching helpt je in een klaagcultuur

Eén van de duidelijkste en hardnekkigste problemen waar een manager mee te maken kan krijgen, is een klaagcultuur. Wat de problemen ook zijn: geklaag, onvrede en irritatie liggen er vaak aan ten grondslag.

Dit is een zeer hardnekkig probleem: je kunt geen verbetering bewerkstelligen zolang klagen diepgeworteld in het DNA van de organisatie zit.

Klagen gaat namelijk opvallend vaak hand in hand met een gebrek aan oplossingen. Wie klaagt, zet de frustratie van zich af en neemt daarmee eigenlijk geen verantwoordelijkheid voor wat er gebeurt of zijn of haar eigen rol in het proces.

 

Als manager is de eerste belangrijke opdracht om niet mee te gaan in het geklaag: doe je hieraan mee, dan vindt jouw team in jou een medestander en zul je mee worden gezogen in het negatieve sentiment.

Dit werkt contraproductief en zal er alleen maar voor zorgen dat eventuele problemen niet worden opgelost, of misschien zelfs nog wel verergeren. Het gevolg:

iedereen voelt zich gevalideerd in zijn/haar geklaag en het klagen houdt aan.

Je bent leidinggevende en zult het voortouw moeten nemen: de klaagcultuur moet worden doorbroken en worden omgezet in een succescultuur. Jij hebt de belangrijke taak om hiervoor te zorgen door de eerste stappen te nemen, mensen bewust te maken en te zorgen voor een ommekeer.

De vraag is: hoe? Management coaching helpt je hierbij. Met management coaching kunnen allerlei problemen en uitdagingen van managers worden aangepakt, maar in de onderstaande casus ligt de focus op het aanpakken van de klaagcultuur: dat is in veel gevallen namelijk de eerste stap naar verbetering. Zolang er geklaag is, zal succes moeilijk te bereiken zijn.

Aan de hand van de volgende stappen krijg je inzicht in hoe je klagen omzet in

Van Bewustwording naar Verandering en uiteindelijk tot Resultaat

 

Casus: schooldirecteur Ronald

Ronald is directeur van een school in het voortgezet onderwijs in de regio Twente. Hij heeft te maken met een team van klagende docenten, maar realiseerde zich totdat hij management coaching volgde niet dat hij zelf ook onderdeel was van het probleem en het geklaag van zijn team alleen maar voedde, in plaats van weg te nemen.

Hij had dit wel geprobeerd: hij had het geklaag al aangekaart in het team en met de meest notoire klagers al individuele gesprekken gevoerd. Het had echter niet geholpen en hij wist de oplossing niet meer.

De klaagcultuur bezorgde Ronald veel problemen. Niet alleen op het werk, maar ook privé: het maakte hem ongelukkig en gestrest ook thuis.

Middels management coaching sessies leerde Ronald een effectieve aanpak van de problemen.

Tijdens de eerstvolgende werkbijeenkomst met negen van zijn docenten, besloot hij een andere aanpak te hanteren.

Ook in deze meeting was er weer sprake van veel frustratie en geklaag. De docenten ageerden tegen een recent genomen beslissing van het MT. In plaats van zijn oude aanpak (meeklagen danwel boos worden) besloot Ronald om het deze keer anders aan te pakken.

Hij laat het gesprek zijn beloop nemen.

Hij luistert, analyseert en doet niets. Hij wacht af totdat de groep is uitgeraasd en pakt vervolgens het momentum.

“Ik hoor dat er veel leeft, je voelt je blijkbaar niet gehoord, je voelt je voorbij gelopen en misschien niet erkend door het MT. Dit is niet de eerste keer dat dit hier gebeurt. Er zullen vaker beslissingen van het MT of van mij zijn die je niet bevallen of waar je niet altijd in gehoord bent. Ik zie dat jullie elkaar versterken in negativiteit en in de beperkingen. Daardoor ontstaat een sfeer die ik niet goed vind.

Dat is niet goed voor het team en onze school.

Ik hoor jullie praten in termen van beperkingen, maar ik hoor niets in termen van mogelijkheden of oplossingen. En dat is juist zo keihard nodig. Wij hebben elkaar nodig. Ik heb jullie expertise nodig. Het kost mij te veel energie om telkens allerlei interventies te plegen om het rustig en positief te krijgen. Dat irriteert mij en knaagt aan mijn werkplezier. Ik denk dat ik niet de enige ben.”

Met de bovenstaande woorden zorgt Ronald voor impact.

Wat volgt is een lange stilte. Voorheen zou Ronald uit ongemak de stilte meteen hebben doorbroken, maar na het volgen van de management coaching sessies, weet hij inmiddels beter.

Hij laat de stilte voortduren en wacht tot een ander het woord neemt. Wat er vervolgens gebeurt, is verbazend.

Een normaal altijd stille docent pakt voorzichtig het woord.

Hij geeft aan zich te herkennen in de woorden van zijn directeur. Anderen scharen zich achter hun collega: zij geven aan zich zorgen te maken en willen dat deze negatieve spiraal doorbroken wordt. Een enkeling sputtert nog tegen en blijft hangen in negativiteit, maar wordt door de groep gecorrigeerd.

Ronald grijpt opnieuw het momentum om een verandering te bewerkstelligen.

Voor het eerst verandert de sfeer van de meeting en is er plaats voor inhoudelijke discussie, opbouwende kritiek en vooruitgang.

Ronald heeft nu ook de kennis om dit momentum vast te houden en definitief af te rekenen met de klaagcultuur in volgende meetings: de sfeer en mentaliteit van zijn team zijn positief beïnvloed.

De docenten zien nu in dat het anders moet en willen zelf ook verandering.


Met de groetjes van Ronald

De bovenstaande casus leest wellicht vrij eenvoudig, maar als je deze ontleedt, merk je dat Ronald stelselmatig bewuste stappen heeft gehanteerd om de klaagcultuur te doorbreken.

 Hij durft een stilte te laten vallen om hiermee momentum te creëren:

1.     Hij is niet bang om zijn teamleden met hun gedrag te confronteren

2.     Hij neemt vervolgens stelling en leiding

3.     Hij durft over zijn gevoelens te praten en zich kwetsbaar op te stellen

4.     Hij laat zijn team zelf het probleem inzien

5.     Hij erkent de gevoelens van zijn team

6.     Hij helpt het team zoeken naar oplossingen

Loop jij ook tegen dergelijk gedrag en automatismen in jouw team aan?       

Ik geef coaching en teamontwikkeling in de regio Twente (steden als Oldenzaal, Enschede, Almelo, Deventer, Hengelo en Zwolle).

Ga de confrontatie aan, ontwikkel jezelf en ervaar hoe je dankzij je persoonlijk leiderschap prettiger werkt , effectiever leiding geeft en nog beter presteert.

 

Armanda Arps is team en managementcoach en haar klanten zijn executives zoals teamleiders, managers, senior-adviseurs en directeuren, die succesvol zijn omdat zij willen groeien en zichzelf   verder ontwikkelen als team, professional en als mens.


©2018 HetWerkt | Sitemap | Algemene voorwaarden | Privacy | Persberichten