Nederlands

Team Performance: de elementen van succes


Jouw team barst van het potentieel, maar hoe kom je nu tot een indrukwekkende team performance en zorg je ervoor dat je het maximale uit de capaciteiten van je team haalt?

Hier zijn diverse theorieën voor. In dit artikel nemen we een beproefd model door, dat zowel helder als uiterst effectief is.

Wil jij jouw team performance naar een nog hoger niveau tillen, dan is dat mogelijk middels dit model. Samen gaan wij met jouw team aan de slag en halen we krachten boven waarvan teamleden zelf misschien niets eens wisten dat zij deze bezaten.

Er wordt gezorgd voor een optimale combinatie van individuele kwaliteiten en teambelang. Deze training is al veelvuldig met fantastisch resultaat toegepast in Almelo, Hengelo, Oldenzaal, Zwolle, Enschede en Deventer, alsmede andere steden in de regio Twente.

Team performance: De sleutel voor teampower

Om tot goede prestaties te komen, moet je allereerst weten welke capaciteiten en talenten aanwezig zijn in jouw team.

Hiervoor kun je het teampower model gebruiken. Dit model bestaat uit drie elementen met elk hun eigen belangrijke kernpunten. Op alle punten kunnen concrete stappen worden gezet en verbeteringen worden aangebracht zodat jouw team groeit van een goed team naar een uitmuntend team.

Het teampower model bestaat uit vertrouwen, een zachte kant en een harde kant.

Model Teampower

team performance

Je ziet hierboven drie cirkels. Deze cirkels zijn transparant en draaien als het ware boven elkaar. Iedere laag heeft zijn eigen dynamiek maar acties in de ene laag hebben ook effect in de laag eronder of erboven. Alle samenwerking begint bij de onderste laag: vertrouwen.

 

Het belang van vertrouwen
Zonder vertrouwen ben je nergens. Dat geldt op individueel en op teamniveau. Vertrouwen is dan ook het startpunt om middels het teampower model tot een betere team performance te komen.

Vertrouwen binnen het team betekent niet dat iedereen beste vrienden moet zijn, of dat er nooit sprake is van conflicten. Juist door goed om te leren gaan met conflicten, onenigheid of incidenten kun je vertrouwen laten groeien.

Stephen M.R. Covey schrijft in zijn boek “Speed of trust”:  Er is één ding gemeenschappelijk in alle individuen, relaties, teams, families, organisaties, naties, economieën en beschavingen op de hele wereld - één ding dat, indien weggenomen, de sterkste regeringen, de meest succesvolle bedrijven, de meest welvarende economieën, het meest invloedrijke leiderschap, de beste vriendschap, het sterkste karakter en de diepste liefde vernietigt.  Aan de andere kant, indien het wordt ontwikkeld en versterkt, heeft dat ene ding het vermogen om ongekende successen en voorspoed in elke dimensie van het leven te creëren. En toch is het de minst begrepen, meest genegeerde en meest onderschatte kans van de huidige tijd.

“Dat ene ding is vertrouwen.”

 

De elementen van het onderdeel “vertrouwen” omvatten: sfeer, respect, luisteren, waarden en conflict. In een slechte sfeer kan niemand gedijen. Als de sfeer niet goed is, heeft dit een negatieve impact op de team performance.

team performance

Hoe is de sfeer in het team en wat kan worden gedaan om deze te verbeteren?

Is er sprake van onderling respect van de teamleden en zo niet:

hoe komt dit en welke stappen moeten worden genomen om wederzijds respect te garanderen?

Teamleden werken vaak intensief met elkaar samen en daarom is het belangrijk dat zij goed luisteren naar elkaar, met oprechte interesse. Om gezamenlijk het beste te kunnen presteren, moet iedereen dezelfde waarden hanteren.

Wat zijn de waarden van het bedrijf?

Zijn deze goed vastgelegd en is het team hiervan op de hoogte?

Draag jij als leider deze waarden uit?

Het is niet realistisch om te denken dat zich nooit conflicten zullen voordoen.

Struisvogelpolitiek werkt hier averechts: hoe ga je om met conflicten?

team performanceZorg ervoor dat dit helder is in de hele organisatie zodat eventuele conflicten goed kunnen worden aangepakt en daadwerkelijk worden opgelost.

De kracht van het ontwikkelen van de zachte kant
De zachte kant behandelt vooral de individuele karaktereigenschappen en vaardigheden van teamleden. Deze eigenschappen en skills dragen bij aan een goede team performance. Deze zachte kant moet verzorgd en gevoed worden:

doe je dit, dan zul je beloond worden met fantastische resultaten.

De aandacht bij het onderdeel van de zachte kant gaat uit naar communicatieve vaardigheden, gedrag in conflicten, gedeelde verantwoordelijkheid, gedeelde aansprakelijkheid en de kwaliteiten die in het team aanwezig zijn.

Zonder goede communicatie wordt een organisatie ernstig gehinderd.

Wordt er goed gecommuniceerd in het team?

Indien dit niet het geval is: waar ligt dit dan aan?

Liggen beperkingen van teamleden hieraan ten grondslag, of zit er iets niet goed in de bedrijfssfeer?

 

Indien er conflicten optreden, is het van groot belang dat hier professioneel mee om wordt gegaan. Voor de een is dit eenvoudiger dan voor de ander. Er wordt gekeken naar hoe het team omgaat met conflicten en er wordt voor gezorgd dat iedereen leert om conflicten goed op te lossen.

team performance

Gedeelde verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid (en humor) zijn van cruciaal belang voor een goede team performance.

Teamleden moeten hun rol in het team kennen en erkennen, maar ook op elkaar kunnen vertrouwen: samen werk je namelijk aan succes en draag je hiervoor verantwoordelijkheid.

Een keten is zo sterk als zijn zwakste schakel, dus wordt ervoor gezorgd dat alle schakels sterk zijn.

Dat geldt voor alle kwaliteiten in het team:

welke kwaliteiten zijn aanwezig?

Komen die voldoende tot hun recht en wat kan de organisatie of jij als manager/leider doen om deze kwaliteiten nog beter te benutten?

De harde kant: de houvast van succes

Vertrouwen en de zachte kant scheppen ideale voorwaarden voor succes en een sterke team performance.

Maar hoe meet je dit?

Dit is waar de harde kant komt kijken. Uiteindelijk is het de prestatie die telt, dus hier gaat het om de harde regels en principes die de organisatie en de doelen van de organisatie definiëren en waarborgen.

Aan bod komen de visie, de missie en de droom, de taken en rollen en de procedures.

team performance

·      Wat is de visie van de organisatie?

·      Wordt deze goed uitgedragen, is deze bij iedereen bekend en hoe vertaalt deze visie zich naar een concrete missie voor de teamleden?

·      Naast de missie en visie is er natuurlijk een droom: waar doen we het allemaal voor?

·      Wat is de ultieme prestatie die het team zal vervullen van trots?

·      Wanneer deze zaken helder zijn, kun je ze vertalen in concrete taken en rollen. Wie pakt wat op?

·      Wie is waarvoor verantwoordelijk?

Duidelijkheid hierover zal zich vertalen in een sterkere team performance. Natuurlijk dienen er ook goede vastgelegde procedures te zijn waar mensen te allen tijde op terug kunnen vallen.

Werken aan jouw team performance
Met behulp van de hierboven beschreven stappen kan worden gewerkt aan de team performance binnen jouw organisatie. De team performance sessies die zijn gegeven bij diverse bedrijven en organisaties hebben al voor geweldige resultaten gezorgd.

team performance

Hoe kunnen we jouw team helpen?

Ik geef coaching en teamontwikkeling in de regio Twente (steden als Oldenzaal, Enschede, Almelo, Deventer, Hengelo en Zwolle).

Armanda Arps is team en managementcoach en haar klanten zijn executives zoals teamleiders, managers, senior-adviseurs en directeuren, die succesvol zijn omdat zij willen groeien en zichzelf   verder ontwikkelen als team, professional en als mens.


©2018 HetWerkt | Sitemap | Algemene voorwaarden | Privacy | Persberichten