Nederlands

Jouw team versterken: zo doe je dat


Jouw team versterken: dat is waarschijnlijk één van jouw taken en misschien ook wel ambities als manager of leidinggevende. Onder andere deze uitdaging is wat jouw baan ook zo mooi maakt: je eigen kennis en vaardigheden inzetten om anderen beter te maken en jouw team optimaal te laten functioneren.

Je team versterken betekent echt niet dat je om je heen moet kijken om nieuw talent van buitenaf aan te trekken: juist door je blik naar binnen te richten en in kaart te brengen wat je kunt doen om nog meer uit jouw huidige teamleden te halen, kun je grote stappen zetten.

Hoe je dit kunt doen, lees je aan de hand van een concrete casus.

Casus: Het team versterken in een concrete casus

Enige tijd geleden was er een grote zorginstelling in de regio Twente die het team wilde versterken. Alle teamleden hadden assessments afgelegd en hieruit kwamen duidelijk sterke punten, maar ook verbeterpunten en zwakke punten naar voren.

De organisatie wilde hier graag mee aan de slag en hun team versterken, alleen wist het management nog niet goed hoe. Door middel van concrete stappen kreeg iedereen inzicht in het functioneren van de organisatie en leerden de zorgmanagers wat zij konden doen om nog meer uit hun team te halen.

Team versterken

Stap 1: hoe is de cultuur van de organisatie?

Je kunt nog zo veel willen: om verbetering te bewerkstelligen zal er een cultuur moeten heersen waarin mensen ook daadwerkelijk willen verbeteren. Daarbij moeten zij niet alleen denken aan hun eigen prestaties, maar vooral ook aan die van het team:

hoe kunnen zij door middel van hun handelen het team versterken? Onderdeel van de assessments was dan ook om in kaart te kunnen brengen hoe de cultuur en sfeer op de werkvloer waren.

Waren mensen gelukkig met hun werk?

Welke stappen moesten door de directie en het management worden gezet om te zorgen voor een sfeer waarin teamleden zich ook echt actief in willen zetten voor verbetering?

Stap 2: de rol van het management

Voordat je kunt kijken wat er allemaal nog mogelijk is om meer uit het team te halen, is het belangrijk om te kijken naar de rol van het management.

Hanteert het management duidelijke kaders?

Communiceren managers duidelijk met het team en is voor teamleden duidelijk wat er van hen wordt verwacht?

Als managers hun taken niet goed uitvoeren of wanneer er onduidelijkheid heerst binnen het team, is het team versterken nooit een realistisch streven.

Allereerst dient voor managers en leidinggevenden duidelijk te zijn wat hun rol is en welke stappen zijn moeten zetten om het maximale uit het team te halen.

Stap 3: richting geven en sturen

Wanneer duidelijk is wat er van managers en teamleiders wordt verwacht en hoe zij hun rol uit dienen te voeren, kan de stap gemaakt worden naar het team.

Een goede leidinggevende inspireert: hij of zij geeft richting aan de werkzaamheden en stuurt het team waar nodig. Ook al zijn er zelfsturende teams zoals in deze concrete casus: de manager doet altijd een “final check”.

Door scherp te kijken naar de missie en visie van de organisatie, de bijbehorende doelstellingen en de rol van de managers hierin, kan de rol van het team worden beschreven en vastgelegd.

Team versterken

Teamleden zullen veel beter weten waar zij aan toe zijn, wat hun rol in het geheel is en tot welke resultaten hun bijdragen kunnen leiden. Het team versterken begint in deze derde stap, maar kan niet gebeuren zonder de eerste twee stappen te doorlopen.

Stap 4: beloon initiatief en ontwikkel talent

Een gemotiveerd team is een goed team, of voldoet althans aan een belangrijke voorwaarde om een goed team te zijn. Verder je team versterken betekent als manager scherp je ogen open houden en positief inspelen op goede ontwikkelingen.

Tonen teamleden initiatief?

Laat hen weten dat je dit ziet en beloon het. Kijk goed naar de talenten van je teamleden.

Als teamleden potentieel tonen, waarom zou je hen dan niet helpen dit potentieel te benutten? De hele organisatie profiteert hiervan.

Een mooi vertrekpunt wat in deze casus is gehanteerd, is een assessment van waar het team staat. Wat weten alle teamleden van het bedrijf, van hun collega’s en van henzelf? Er is door eenieder gekeken naar zijn of haar rol in de organisatie, hoe het team functioneert en hoe dit zichtbaar is.

Daarbij hebben alle teamleden, dus ook de managers, zich afgevraagd: welke kracht heb ik?

1. Welke kracht zie ik bij een ander?

2. Waar kan ik mijn talent aanbieden?

3. En hoe versterken wij elkaar?

Er zijn rollenspellen gespeeld en er is goed gekeken naar gemeenschappelijke waarden en de teamdynamiek.

Stap 5: Durf kwetsbaar te zijn

Eén van de beste dingen die een manager kan doen om zijn team te helpen ontwikkelen, is kwetsbaarheid tonen management coaching

Daar werd in deze specifieke casus hard aan gewerkt.

Team versterken

Groetjes van Tom: Zorgmanager Enschede

Teamleden moeten voelen en ervaren dat hun managers open staan voor hun feedback en opbouwende kritiek en dat er in een goede sfeer gediscussieerd kan worden over wat er binnen de organisatie speelt.

Je team versterken is soms zo eenvoudig als tijdelijk even één worden met je team:

wat speelt er?

Waar maken teamleden zich zorgen over? En: wat kun jij doen om dit te verbeteren?

Stap 6: Blijven communiceren

Een team versterken is geen eenmalige inspanning: het is een continu proces dat nooit stopt. Daarom is het ook belangrijk dat alle teamleden blijven communiceren.

Om het team zo sterk mogelijk te krijgen, is inzet van iedereen nodig en moeten alle leden, van stagiair tot directeur, weten wat er speelt en waar er mogelijkheden voor verbetering liggen.

In de casus van de Twentse zorginstelling is bijzonder veel aandacht besteed aan communicatie. Niet zonder succes: niet alleen is de sfeer opener geworden, er zijn ook vaste protocollen die worden gevolgd die het eenvoudig maken om constant aan verbetering te werken.

Team versterken

Wat het team versterken voor effect heeft

Deze interne versterking van het team kan een enorme positieve impact hebben op de organisatie.

Natuurlijk kijkt iedereen naar het resultaat: een sterker team zal betere resultaten boeken, maar ook onderliggende aspecten zullen verbeteren: mensen zullen met meer plezier aan het werk gaan, meer hart voor de zaak hebben, betere relaties met elkaar ontwikkelen en hun eigen talenten willen ontplooien.

Ik geef coaching en teamontwikkeling in de regio Twente (steden als Oldenzaal, Enschede, Almelo, Deventer, Hengelo en Zwolle).


Waar je ook tegenaan loopt: je kunt dit overwinnen. Ga de confrontatie aan, ontwikkel jezelf en ervaar hoe je dankzij je persoonlijk leiderschap prettiger werkt, effectiever leidinggeeft en nog beter presteert.

Armanda Arps is team en managementcoach en haar klanten zijn executives zoals teamleiders, managers, senior-adviseurs en directeuren, die succesvol zijn omdat zij willen groeien en zichzelf   verder ontwikkelen als team, professional en als mens.


©2018 HetWerkt | Sitemap | Algemene voorwaarden | Privacy | Persberichten