Nederlands

Hoe groepscoaching de hele organisatie gaat helpen


Groepscoaching kan ontzettend belangrijk en waardevol zijn voor elke organisatie. Organisaties zijn complex. Of een organisatie goed presteert, is van ontzettend veel factoren afhankelijk. Uiteindelijk zijn het toch de mensen die de organisatie maken of breken en dan met name hoe deze mensen functioneren als groep.

Wanneer een groep goed functioneert, komen individuele kwaliteiten tot hun recht en kan richting worden gegeven aan de doelen en de uitvoering van de werkzaamheden.

Het kan best lastig zijn om grip te krijgen op de groepsdynamiek, hier inzicht in te krijgen en deze vervolgens te verbeteren. Groepscoaching zorgt ervoor dat iedereen een helikopterperspectief in kan nemen, waardoor gemeenschappelijke doelen, groepsfunctioneren en individuele rollen duidelijk worden.

Vaak gaan dingen zo “omdat zij nu eenmaal zo gaan”. Wanneer is de laatste keer dat er echt goed is gekeken naar het reilen en zeilen van het bedrijf? Is er ooit iemand geweest die het grote plaatje heeft uitgewerkt en dit heeft omgezet naar concrete aandachts- en verbeterpunten? Externe hulp van een specialist kan hierbij helpen. Hieronder lees je hoe.

Groepscoaching begint met een inventarisatie

Je kunt pas aan de slag met processen die in een groep spelen (en de hieruit voortvloeiende handelingen, dynamiek en prestaties) als je goed doorgrondt waar het bedrijf precies voor staat, wat de missies en doelen zijn en hoe de groep en vervolgens individuele personen hieraan bijdragen.

Groepscoaching begint altijd met een inventarisatie en deze start bovenaan de piramide: met het bedrijf en de leidinggevende(n).

Ben jij leidinggevende?

Dan kijken we samen eerst naar jouw rol in de organisatie. Jij bent namelijk degene die richting geeft, stuurt en faciliteert. Hoe is jouw rol daarin en hoe zou deze moeten zijn?

Groepscoaching

Als duidelijk is wat jouw rol in de organisatie is en hoe jij deze overbrengt op de groep, kan worden gekeken naar de structuur en het functioneren van de groep, en vervolgens naar de rol van de individuele teamleden.

Jij draagt zorg voor de doelstellingen van het bedrijf, dus het is cruciaal dat je deze op een effectieve wijze over weet te brengen op de groep. Vaak focust groepscoaching zich direct op de groep in kwestie, maar het is wijs om eerst een stap terug te nemen: als de aansturing onvoldoende helder is, kan een groep nooit optimaal werken.

De groepscoaching is erop gericht om duidelijkheid te verschaffen binnen de groep, om vervolgens te kijken naar de dynamiek, samenwerking en prestaties.

Het team moet vertrouwen hebben

Jouw team moet weten waar het aan toe is. Taken en doelstellingen moeten helder zijn. Duidelijkheid creëert vertrouwen en vertrouwen creëert een goede sfeer en de mogelijkheden voor het team en de teamleden om zich te ontplooien en goed te presteren.

In de groepscoaching kijk je dan ook intensief naar de staat van je team:

1.    voelen mensen vertrouwen?

2.    Weten zij wat er van hen verwacht wordt?

3.    Voelen zij zich vrij om problemen aan te kaarten en worden zij gemotiveerd om zich te ontwikkelen?

 

GroepscoachingVaak worden er intensieve gesprekken gevoerd met en door alle leden van het team.

Deze gesprekken zijn bijzonder waardevol omdat sterke punten, maar juist ook aandachtspunten en problemen naar voren komen. Door deze punten te benoemen, kunnen zij worden aangepakt.

Vanaf dat moment staat de groepscoaching in het teken van teamontwikkeling. Met een goede teamontwikkeling komt er ook ruimte ontwikkeling van het individu.

In het coaching programma doorlopen jij en je team de volgende vier stappen om het teamgevoel en de prestaties verder te verbeteren:

1. Wie ben ik?
2. Ik in het team.
3. Wij met elkaar.
4. Wij met anderen.

 

1. Wie ben ik?

GroepscoachingHet werkt verfrissend om opnieuw de rol van ieder individu onder de loep te nemen.

Waar ben je goed in? Waar wil je naartoe? Waar liggen jouw uitdagingen en waar heb je moeite mee?

Door deze en andere vragen te beantwoorden, ontstaat er een goed beeld van alle teamleden.

 Het zal zorgen voor een verrassend inzicht in de samenstelling van de groep, alsmede in de sterke punten en kwetsbaarheden.

 

2. Ik in het team (ik en de ander)

GroepscoachingDoor middel van een rollenspel van Belbin kom je meer te weten over de balans in het team. Belbin stelt dat mensen van nature goed zijn in het vervullen van twee of drie rollen. Iedereen kan meerdere rollen aanleren, maar er wordt gekeken naar de rollen die de individuen van nature het beste liggen.

Deze rollen gaan hand in hand met talenten:

zo is de “bedrijfsman” (of vrouw) goed georganiseerd, nuchter en gedisciplineerd terwijl de “voorzitter” goed kan coördineren, verhelderen en besluiten nemen.

Teamleden leren de krachten van zichzelf en van anderen kennen en krijgen inzicht hoe eenieder het beste kan worden ingezet in de organisatie en hoe de individuele kwaliteiten elkaar kunnen versterken.

 

3. Wij met elkaar

GroepscoachingIn de vorige twee stappen van de groepscoaching krijgt iedereen waardevolle inzichten. Deze inzichten kunnen worden gebruikt om het functioneren van de groep te verbeteren.

Waar staan jullie samen voor?

Er kunnen afspraken worden gemaakt over diverse succesfactoren, zoals het aanbrengen van focus en prioriteiten, elkaar aanspreken op houding en gedrag, samenwerken en successen vieren en een heldere communicatie binnen én buiten de eigen afdeling.

De uitkomst van deze sessie kan worden vastgelegd in een helder teamplan.

 

4. Wij met anderen

Nu intern de belangrijke succesfactoren zijn geoptimaliseerd, is het tijd om naar buiten te kijken:

hoe profileert het team zich naar andere afdelingen en buiten de organisatie en hoe functioneert het team hierin?

Bewustwording van de omgeving, het bewaken van doelstellingen en het creëren van initiatieven zorgen voor een grotere betrokkenheid en betere prestaties.

Kortom: voor een team dat intern en extern uitstekend functioneert.

Groepscoaching

 

Volg teamcoaching en haal meer uit je team
Jouw organisatie zal hier op alle vlakken van profiteren. Het proces van teamontwikkeling geeft de teamleden meer inzicht in elkaar, elkaars zelfbeeld, achtergrond en persoonlijke behoeftes.

Het zorgt ook voor betere dialogen, realistische verwachtingen en gedeelde ideeën over de factoren die het succes van het team bepalen.

Verbinding, betere vergaderingen en het durven geven van feedback leiden tot een vorm van samenwerking waarbij iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt en tot een grote onderlinge betrokkenheid.

Conflicten worden niet vermeden: deze ‘horen erbij’ en hier wordt volwassen mee omgegaan.

Zo wordt voortdurend gebouwd aan zelfvertrouwen, zowel op individueel als op teamniveau en wordt het werken aan resultaat een plezierige activiteit voor iedereen.

Heb je interesse in teamcoaching?

Ik geef coaching en teamontwikkeling in de regio Twente (steden als Oldenzaal, Enschede, Almelo, Deventer, Hengelo en Zwolle).

Armanda Arps is team en managementcoach en haar klanten zijn executives zoals teamleiders, managers, senior-adviseurs en directeuren, die succesvol zijn omdat zij willen groeien en zichzelf   verder ontwikkelen als team, professional en als mens.


©2018 HetWerkt | Sitemap | Algemene voorwaarden | Privacy | Persberichten